ZUS wysyła deklaracja PIT za 2021 r. dla emerytów i rencistów

Około 10 mln deklaracji podatkowych PIT trafi do wszystkich, którzy w 2021 r. pobierali świadczenia z ubezpieczeń społecznych. Tegoroczna wysyłka potrwa do połowy lutego.

ZUS rozpoczął w drugiej połowie stycznia rozpoczął wysyłanie deklaracji PIT-40A, PIT-11A i PIT-11. Przed 1 marca wszyscy, którzy w 2021 r. choćby tylko jeden raz pobrali świadczenie z ZUS, otrzymają deklarację podatkową. Wysyłka PIT dotyczy 2021 roku, czyli okresu, w którym nie obowiązywał jeszcze Polski Ład.

PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, którzy przynajmniej w grudniu pobierali świadczenie z ZUS. Deklaracja ta trafi także do osób, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty socjalnej.

PIT-11A to informacja o dochodach dotycząca osób, które pobierały zasiłki chorobowe i macierzyńskie. Formularz otrzymają także świadczeniobiorcy, którzy mają nadpłatę podatku oraz osoby, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS.

PIT-11 otrzymają z kolei osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody.

Osoby, którym ZUS wypłacał świadczenia będą miały dostęp do deklaracji PIT także na swoim profilu na portalu PUE ZUS. Aby zobaczyć swoją deklarację PIT trzeba zalogować się na PUE ZUS i wybrać zakładkę „Świadczeniobiorca” > „Formularze PIT”. PIT dostępny będzie w formie PDF. Można go w każdej chwili wydrukować lub zapisać na dysku komputera.

Źródło:

 

Autor: Redaktor2

Udostępnij post na:

Skip to content