Jak możemy pomóc mieszkańcom Ukrainy?

Komunikat dotyczący koordynacji działań pomocowych dla Ukrainy na terenie Gminy Gdów.

Przekazywanie darów zebranych na terenie gminy Gdów

Od czwartku 3 marca w Remizie OSP w Cichawie został uruchomiony Gminny Magazyn Pomocy, który przyjmuje dary w godzinach 17.00-20.00. Telefon  do osoby  koordynującej 508 513 869, będzie czynny w godzinach przyjmowania. Do tego magazynu przyjmowane są dary ze zbiórek prowadzonyuch ne terenie gminy Gdów, zaewidencjonowane i posegregowane.

Opieka zdrowotna

Wszystkie osoby przybyłe do nas, a posiadające tymczasowe zaświadczenie ze straży granicznej będą miały zapewnioną opiekę medyczną w placówkach świadczących opiekę medyczną  na naszym terenie.

Informacja i komunikacja

W Gminie Gdów informacje na temat organizowanych zbiórek, funkcjonowania Gminnego Magazynu Pomocy i podstawowe informacje w zakresie koordynacji działań na terenie naszej gminy można uzyskać w Referacie Współpracy i Komunikacji Społecznej Urzędu Gminy Gdów – poddasze pok.50;  tel.12 251-41-66; nr wew. 142 lub bezpośrednio pod numerem telefonu  882-175-885 ( od 04.03.2022 r.)

Przyjmowanie uchodźców do prywatnych domów

Prosimy Państwa, aby zgłaszać obywateli Ukrainy, którzy zostali przyjęci na terenie gminy Gdów do prywatnych domów.
Link do zgłoszenia: Informacje o osobach z terytorium Ukrainy przebywających na terenie Gminy Gdów

Decyzje o przyjęciu pod własny dach prosimy podejmować z rozwagą, gesty solidarności są bardzo ważne, ale bardzo prosimy aby były przemyślane. Przyjmujecie Państwo pod swój dach osoby być może na tygodnie, a może i długie miesiące, co wiąże się z odpowiedzialnością  za ich wyżywienie, opiekę na co dzień i związane z tym różne obowiązki. Na ten moment pomoc państwa polskiego się kształtuje, podejmowane są różnego rodzaju działania, ale zanim obejmie każdego z Was z pewnością upłynie sporo czasu.

Więcej szczegółów: https://www.gdow.pl/komunikat-dotyczacy-koordynacji-dzialan-pomocowych-dla-ukrainy-na-terenie-gminy-gdow,art-2719

KOMUNIKATY RZĄDOWE

Osoby z Ukrainy potrzebujące pomocy oraz organizacje i osoby zainteresowane jej udzieleniem powinny wejść na stronę PomagamUkrainie.gov.pl , która umożliwia koordynację pomocy humanitarnej.  Wsparcie przekazywane będzie z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i innych instytucji państwa, a także ze środków samorządowych, społecznych i prywatnych.

INFORMACJE DLA POTRZEBUJĄCYCH POMOCY

Osoby szukające pomocy mogą wejść na stronę PomagamUkrainie.gov.pl  , gdzie za pomocą formularza skontaktują się z podmiotem właściwym dla załatwienia ich sprawy. Nie ma znaczenia, czy dopiero opuszczasz Ukrainę, czy jesteś już w Polsce. Dzięki szybko otrzymasz pomoc lub uzyskasz niezbędne informacje.

Obywatele Ukrainy szukający schronienia w Małopolsce proszeni są o kontakt na Specjalną infolinię Wojewody Małopolskiego pod numerem telefonu 12 210 20 02 oraz pod adresem email: info.spec@muw.pl . 
Druk potwierdzenia pobytu można znaleźć T U T A J. 

JAK MOŻEMY POMÓC ? JAK WYGLĄDA KWESTIA ZAKWATEROWANIA?

Każda pomoc ma znaczenie: przekazane rzeczy i ubrania, udostępnione mieszkanie lub schronienie dla potrzebujących, ale także wparcie działań organizacyjnych jako wolontariusz. Osób potrzebujących pomocy wciąż przybywa, dlatego już teraz można wypełnić i zgłosić się do pomocy dzięki stronie PomagamUkrainie.gov.pl.
Należy dokładnie określić FORMĘ POMOCY spośród poniższych możliwości:

  • Wsparcie materialne (osoby, które opuściły swoje domy mają przy sobie często tylko najpotrzebniejsze rzeczy i zapasy na kilka dni. Bezpośrednie wsparcie dla nich to przede wszystkim: woda, żywność, środki medyczne i opatrunkowe, koce, śpiwory, łóżka polowe, odzież). Pierwszy transport z pomocą rzeczową mieszkańców Gminy Gdów trafił do Przemyśla 1 marca 2022 r., a informacje o kolejnych formach pomocy będzie można znaleźć na stronie Gminy Gdow (www.gdow.pl ). 
  • Transport (wsparcie w zakresie przewożenia pomocy na terytorium Ukrainy, ale także i potrzebujących osób);
  • Wsparcie osobiste (cała akcja humanitarna to ogromne wyzwanie logistyczne, dlatego warto włączyć się w pomoc również osobiście jako wolontariusz, który będzie pomagał potrzebującym).
  • Mieszkanie lub schronienie – część uchodźców potrzebuje mieszkania na kilka lub kilkanaście dni. Jeżeli masz warunki do pomocy – koniecznie zgłoś taką możliwość.

Na obecnym etapie podejmowanych działań Wojewoda Małopolski w piśmie do urzędów gmin nie rekomenduje zapewnienia  zakwaterowania w miejscach należących do osób prywatnych osób przybyłych do Rzeczypospolitej  z terenów objętych działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Indywidualne decyzje o przyjęciu osób do takich miejsc nie będą się wiązały z odpowiedzialnością Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz finansowaniem kosztów z tego tytułu z budżetu państwa. 

Gminy, fundacje, stowarzyszenia i firmy, które otrzymały prośbę o wsparcie bezpośrednio od kogoś z Ukrainy – proszone są o przekazanie takich informacji w specjalnym formularzu na stronie PomagamUkrainie.gov.pl.

KTO KOORDYNUJE POMOC DLA UKRAINY?

Pomoc humanitarną koordynuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządową Agencją Rezerw Strategicznych oraz właściwymi wojewodami.  Więcej informacji możemy znaleźć T U T A J.  

Zachęcamy do pomocy mieszkańcom Ukrainy!

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Gmina Gdów. 

Autor: Redaktor3

Udostępnij post na:

Skip to content