Regulamin Lokalnej Giełdy kupię/sprzedam

 1. Ogłoszenia do zamieszczenia na Lokalnej Giełdzie na portalu Mój Gdów należy przesłać na adres: redakcja@mojgdow.pl. Ogłoszenia nadesłane na inny adres mailowy mogą nie zostać zamieszczone.
 2. Ogłoszenia służą wymianie informacji między mieszkańcami gminy Gdów.
 3. Emisja nadesłanych ogłoszeń rozpocznie się najpóźniej 2 dni robocze od momentu dostarczenia ogłoszenia do redakcji.
 4. Ogłoszenia będą usuwane z portalu po upływie minimum 30 dni lub na wniosek zgłaszającego.
 5. Portal nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji zamieszczonych w ogłoszeniach.
 6. Do każdego ogłoszenia zgłaszający może zamieścić maksymalnie 1 zdjęcie. W przypadku nadesłania więcej zdjęć, redakcja portalu dokonuje wyboru zdjęcia.
 7. Podanie w treści ogłoszenia danych, takich jak : imię i nazwisko, adresy e-mail, numery telefonów i numerów komunikatorów internetowych, jest dobrowolne.
 8. Portal nie uczestniczy w zawieranych transakcjach, ani nie udziela informacji na temat ogłoszeń.
 9. Ogłoszenia mogą dotyczyć transakcji: kupię, sprzedam, zamienię, oddam za darmo.
 10. Ogłoszenia mogą być zamieszczane tylko przez osoby fizyczne, portal nie zamieszcza ogłoszeń wydawanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 11. Jedna osoba może mieć na portalu maksymalnie 5 ogłoszeń jednocześnie.
 12. W okresie emisji ogłoszenia zgłaszający nie może modyfikować treści.
 13. Redakcja zastrzega sobie prawo do nie publikowania ogłoszeń dotyczących przedmiotów, które zgodnie z prawem są wyłączone z obrotu. O powyższym nadawca takiego ogłoszenia, zostanie poinformowany ze wskazaniem przyczyny nieopublikowania ogłoszenia.
 14. Przesłanie ogłoszenia do publikacji jest równoznaczne, z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem.

Skip to content