Co słychać na  Gdowskim Uniwersytecie?
lis05

Co słychać na Gdowskim Uniwersytecie?

Od września br. rozpoczął się IV rok zajęć  Gdowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zajęcia odbywają zarówno w Gdowie jaki i nowej filii w Czyżowie. Łącznie blisko 120 seniorów korzysta z bogatej oferty wykładów i zajęć. Ideą funkcjonowania tego typu „uczelni dla seniorów” jest łączenie aspektów edukacyjnych (uczenia się przez całe życie) z promocją zdrowego stylu życia (zajęcia ruchowe) oraz rozwijanie pasji i zainteresowań seniorów...

Czytaj więcej
Gdowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
paź10

Gdowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Gdowski Uniwersytet Trzeciego Wieku działa od roku 2012 pod patronatem naukowym Politechniki Krakowskiej. Zajęcia odbywają się w Centrum Kultury w Gdowie oraz w Gimnazjum im. Św. Barta Alberta w Gdowie i od czerwca br. w Domu Ludowym w Czyżowie. Projekt realizowany jest przez Fundację Osób Niepełnosprawnych w Podolanach przy wsparciu finansowym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności...

Czytaj więcej
Akademia Aktywności Społecznej
paź10

Akademia Aktywności Społecznej

W ramach Programu Funduszu Inicjatyw Społecznych przy gdowskim Uniwersytecie III Wieku powstała Akademia Aktywności Społecznej z siedzibą w Centrum Kultury w Gdowie. Beneficjentem programu jest Fundacja Osób Niepełnosprawnych w Podolanach. Akademia została powołana na rzecz seniorów gminy Gdów i głównym celem jej działalności jest możliwie jak najszersze dotarcie do osób starszych i ich aktywizacja. W jej funkcjonowanie zaangażowani...

Czytaj więcej

Skip to content