ZUS: Więcej firm może ubiegać się o dodatkowe postojowe

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, działalność organizatorów turystyki i obiektów sportowych – przedsiębiorcy z tych branż mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenie postojowe. Wniosek należy przekazać do ZUS wyłącznie elektronicznie przez PUE ZUS.

Od 16 grudnia br. o dodatkowe świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł lub 1300 zł mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy prowadzą przeważającą działalność oznaczoną kodem PKD: 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania), 79.12.Z (działalność organizatorów turystyki), 93.11.Z (działalność obiektów sportowych). Jest to rozszerzenie dotychczasowej Tarczy 5.0 (zwanej turystyczno-branżową). Kwota wypłaconego dodatkowego świadczenia postojowego w 2020 r. jest opodatkowana.

O dodatkowe postojowe mogą starać się osoby, które:

– na dzień złożenia wniosku prowadziły przeważającą działalność oznaczoną kodem PKD uprawniającym do pomocy i

– miały przychód z działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, niższy co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu w tym samym miesiącu w 2019 roku.

Ponadto wnioskować o dodatkowe świadczenie mogą przedsiębiorcy, którzy otrzymali co najmniej raz postojowe.

Dodatkowe świadczenie można otrzymać maksymalnie trzy razy. Po raz kolejny w miesiącu po tym, w którym wypłacono wcześniej przyznane postojowe.

Dodatkowe postojowe stanowi pomoc publiczną. Dlatego ZUS może wystąpić o informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy i otrzymanej już pomocy publicznej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem epidemii COVID-19. Są one potrzebne do oceny dopuszczalności pomocy publicznej.

 

Oczywiście o świadczenie postojowe nadal mogą się ubiegać przedsiębiorcy czy osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, jeżeli spełniają warunki na podstawie dotychczasowych przepisów. Wnioski o postojowe można złożyć do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii. Należy je przekazać wyłącznie elektronicznie przez PUE ZUS.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie, to ZUS wyda decyzję odmowną w sprawie świadczenia postojowego. Decyzja dostępna będzie na PUE ZUS lub zostanie wysłana pocztą.

Kolejne branże będą mogły skorzystać z jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego już od 30 grudnia br., a osoby wykonujące umowy cywilnoprawne na rzecz szeroko rozumianej kultury – od 15 stycznia 2021 roku.

źródło: regionalny rzecznik ZUS

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content