ZUS: Tydzień Przedsiębiorczości z ZUS oraz informacja o świadczeniach chorobowych dla domowników osób zakażonych

Zapytaj eksperta ZUS z okazji Tygodnia Przedsiębiorczości

Jak skorzystać z ulgi na start i preferencyjnej podstawy, co trzeba zrobić, aby zarejestrować firmę w ZUS. Między innymi o tych zagadnieniach będzie można porozmawiać z ekspertem ZUS podczas dyżurów telefonicznych w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Zaplanowano cztery dyżury, które rozpoczynają się już dziś (16 października).

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to globalna inicjatywa, mającą na celu promowanie idei „bycia przedsiębiorczym”, w szczególności wśród młodych ludzi. Co roku eksperci ZUS angażują się w to przedsięwzięcie dzieląc się wiedzą dotyczącą ubezpieczeń społecznych, która jest niezbędna przy prowadzeniu własnego biznesu.

W najbliższym tygodniu będzie można skorzystać z czterech dyżurów telefonicznych:

  • poniedziałek (16 listopada) – ABC Płatnika składek, czyli co osoby rozpoczynające prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej powinny wiedzieć o swoich prawach i obowiązkach.

Dyżur odbędzie się w godzinach 10.00 – 12.00 pod numer telefonu 12 68 30 341;

  • środa (18 listopada) – Ulgi w spłacie należności wobec ZUS – na jakie ulgi w spłacie należności z tytułu ubezpieczeń społecznych może liczyć zadłużony przedsiębiorca.

Dyżur odbędzie się w godzinach 10.00 – 12.00 pod numer telefonu 12 25 24 311;

  • czwartek (19 listopada) – Poświadczanie formularzy A1 ustalenie ustawodawstwa właściwego i zasady procedowania w zakresie poświadczenia formularzy A1.

Dyżur odbędzie się w godzinach 10.00 – 12.00 pod numer telefonu 12 42 46 269;

  • piątek (20 listopada) – Pracujesz na umowę o pracę, umowę zlecenia i pobierasz emeryturę? Przelicz swoje świadczenie. Kiedy i jakie dokumenty należy złożyć, aby przeliczyć emeryturę.

Dyżur odbędzie się w godzinach 10.00 – 12.00 pod numer telefonu 12 42 46 269.

Więcej szczegółów na stronie internetowej ZUS, w zakładce „Szkolenia i wydarzenia” : dyżury w Krakowie lub na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: tydzienprzedsiebiorczosci.malopolska.pl.

 

Świadczenia chorobowe dla domowników osób zakażonych

Od 3 listopada osoba, która mieszka lub prowadzi wspólne gospodarstwo z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 ma obowiązek poddać się kwarantannie. W takiej sytuacji inspekcja sanitarna nie wydaje decyzji. Natomiast domownik ma prawo do świadczeń w razie choroby.

Taka kwarantanna rozpoczyna się od dnia otrzymania pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną i kończy się 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej. Podstawą do wypłaty świadczeń chorobowych (wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego) jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o obowiązku poddania się kwarantannie.

Oświadczenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL, jeśli ubezpieczony go posiada,
  • informację o dniu rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia,
  • dane dotyczące osoby zakażonej, z którą mieszka ubezpieczony lub prowadzi wspólne gospodarstwo domowe, tj. imię i nazwisko, numer PESEL, jeśli go posiada, dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,
  • podpis ubezpieczonego.

Wzór takiego oświadczenia jest na stronie internetowej ZUS.

Pracodawca lub ZUS może wystąpić do inspekcji sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

Jeżeli świadczenia chorobowe wypłaca pracodawca wystarczy oświadczenie o kwarantannie.

Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek jak najszybciej (nie później niż w terminie 7 dni) powinien przekazać oświadczenie ubezpieczonego do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE). W takim przypadku skan lub zdjęcie oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a.

Osoby, które prowadzą działalność i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Może być przekazane elektronicznie – na PUE razem z wnioskiem o zasiłek chorobowy (druk ZAS-53). Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia.

Na stronie ZUS jest instrukcja, jak złożyć oświadczenie razem z wnioskiem przez PUE.

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content