Zostań studentem nowych studiów „Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia”

Od nowego roku akademickiego 2018/2019 na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum ruszają nowe studia:  „Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia”. 

Dla kogo utworzono nowe studia?

Nowa oferta Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM skierowana jest do młodych osób, które chcą w trakcie studiów licencjackich przygotować się do pracy w różnych instytucjach sektora ochrony zdrowia, wszędzie tam, gdzie podejmowane są decyzje i działania dotyczące wykorzystania dostępnych środków i zasobów. Są to studia licencjackie, które następnie można kontynuować na studiach magisterskich, np. na kierunku zdrowie publiczne lub kierunkach z obszaru ekonomii, zarządzania, organizacji i administracji publicznej.

Co oferują studentom?

Nowy kierunek oferuje studentom nowoczesny i interesujący program nauczania, zapoznający z różnorodnymi narzędziami ekonomicznymi, organizacyjnymi, prawnymi i zarządczymi, służącymi poprawie efektywności i skuteczności działania w systemie ochrony zdrowia. Program opiera się na najlepszych doświadczeniach polskich i międzynarodowych. To unikalne połączenie wiedzy ogólnej, zazwyczaj oferowanej przez klasyczne studia z zakresu zarządzania i administracji, z wiedzą profesjonalną i pełnym zrozumieniem specyfiki sektora ochrony zdrowia. Instytut Zdrowia Publicznego dysponuje bardzo doświadczoną kadrą akademicką, uznanymi osiągnięciami naukowymi i najdłuższą w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej tradycją w nauczaniu zdrowia publicznego – a to jest doskonała baza, na której oparło te unikalne, nowe studia. W ofercie łącznie 12 tygodni praktyk w wielu instytucjach, takich jak np. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Wojewódzkie Centra Powiadamiania Ratunkowego, jednostki administracji publicznej (ministerstwa, departamenty właściwe ds. zdrowia w urzędach wojewódzkich, marszałkowskich, powiatowych, miejskich i gminnych), ZUS, KRUS, NFZ, prywatne ubezpieczenia zdrowotne, organizacje pozarządowe (NGO), biura organizacji międzynarodowych (WHO Polska) i wiele innych. Nasi studenci mogą również uczestniczyć w wymianie międzynarodowej i pojechać w ramach programu ERASMUS Plus np. do Niemiec, Holandii, Danii, Norwegii czy na Litwę.

Jakie są perspektywy absolwentów nowych studiów?

Nabyta wiedza i umiejętności, zwłaszcza w zakresie przydatnym w definiowaniu i rozwiązywaniu problemów ekonomicznych i organizacyjnych sektora ochrony zdrowia, umożliwią podjęcie pracy na niemedycznych stanowiskach w różnych instytucjach, w tym:
• szpitalach, przychodniach, zakładach opiekuńczo-leczniczych i innych placówkach – w działach ekonomiczno-finansowo-zarządczych, organizacyjnych oraz administracyjnych,
• administracji rządowej i agendach rządowych, jednostkach samorządu terytorialnego, inspekcji sanitarnej i innych organach nadzoru, certyfikacji i kontrolnych związanych z ochroną zdrowia,
• instytucjach płatników (NFZ, prywatne ubezpieczenia, fundacje),
• instytucjach zajmujących się prewencją i promocją zdrowia (w jednostkach administracyjnych ochrony zdrowia, jednostkach świadczących usługi zdrowotne, NGO, itp.),
• instytucjach odpowiedzialnych za współpracę międzynarodową w zakresie organizacji i funkcjonowania systemów ochrony zdrowia (WHO) oraz podmiotów w nich działających.

 

ulotka reklamująca kierunek studiów "Organizacja i Ekonomika Ochrony Zdrowia"
Więcej informacji na stronie: Instytutu Zdrowia Publicznego

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content