„Zorza” w Gdowie z dofinansowaniem na remont!

Zorza w Gdowie znów zatętni życiem. Marzenia wielu mieszkańców gminy Gdów właśnie się spełniają. Przedwojenny budynek z 1934 roku, w centrum Gdowa, kiedyś będący kulturalnym centrum miejscowości, a obecnie nieużytkowany i zaniedbany, otrzymał szansę, by odzyskać dawny blask. Przede wszystkim jednak, niczym przed laty, by zatętnić życiem kulturalnym. Gmina Gdów pozyskała 3.150.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na  modernizację Domu Katolickiego „Zorza” -Etap I. Szacowana wartość inwestycji to 3.500.000,00 zł, a wysokość dotacji   3.150.000,00 zł. 

Inwestycja dotyczy I etapu modernizacji niszczejącego budynku Domu Katolickiego „Zorza” w Gdowie, który będzie obejmował zabezpieczenie obiektu przed niszczącym wpływem warunków atmosferycznych i gruntowych. Prace te są konieczne dla zachowania substancji obiektu i zatrzymania procesu jego degradacji i pozwolą uchronić budynek przed nieodwracalnymi uszkodzeniami,  które mogłyby skutkować koniecznością  jego rozbiórki. Ze względu na stan budynku konieczne roboty budowlane jakie założono w realizacji to: renowacja dachu pod względem konstrukcji więźby i poszycia dachu oraz odtworzenia attyk, wymiana oblachowania, roboty montażowe związane z odprowadzeniem wód deszczowych z obrębu budynku. Przy pracach dekarskich wykonane zostaną odtworzenia gzymsów murowanych, na których pierwotnie spoczywało oblachowanie. Kolejny zakres robót wymagający natychmiastowej interwencji dotyczy prac zabezpieczających fundamenty budynku. Zaplanowano tu roboty ziemne związane z odsłonięciem fundamentów oraz zabezpieczeniem budynku i wykopu podczas prac budowlanych. Wykonane będą prace izolacyjne w zakresie zabezpieczenia przeciwwilgociowego oraz termicznego. Wykonany zostanie nowy otok uziemiający dla obiektu oraz wymiana i montaż instalacji sanitarnych odprowadzających wody deszczowe i kanalizacji sanitarnej

– informuje gmina Gdów

To pierwsze, niezbędne prace jakie musimy przeprowadzić, aby uchronić budynek przez niszczeniem. W dalszej kolejności dokonamy analizy możliwości adaptacji budynku, z zachowaniem jej niepowtarzalnego charakteru, na potrzeby placówki kulturalnej, która będzie miejscem  otwartym na inicjatywy oddolne i potrzeby organizacji, wspólnot i grup społecznych 

– dodaje Wójt  Gminy Gdów Zbigniew Wojas.

Ze słowem „Zorza” można mieć różne skojarzenia. Miłośnicy lokalnej historii wiedzą, że przed wojną budynek pełnił funkcję niczym centrum kultury, skupiając w sobie życie kulturalne Gdowa, choć w założeniu miał być siedzibą… amatorskiego teatru gdowskiej Akcji Katolickiej. Jeszcze do roku 2011 funkcjonowało tu Przedszkole Samorządowe, by dwa lata potem wyprowadziły się z niego nawet siostry zakonne. Potem przez lata stał zaniedbany, przysłonięty przez drzewa, zamiast być, jak pierwotnie, wizytówką Gdowa. 

Wnioskowanie o środki zewnętrzne oraz możliwość nieodpłatnego użytkowania budynku stało się możliwe dzięki zawartej między gminą Gdów a gdowska parafią umową użyczenia. 27 lutego 2023 r. w imieniu stron podpisali ją Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas oraz ksiądz Proboszcz Bogusław Seweryn. Na razie umowa obejmuje tylko rok 2023. Na 20 lat zostanie zawarta, gdy tylko parafia założy księgę wieczystą dla nieruchomości. Podpisana z gdowską parafią umowa to wynik wielu próśb mieszkańców, a także apelu, jaki wystosowali Seniorzy z gdowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 2011 roku, popierając go wieloma zebranymi podpisami. O przekazanie budynku na rzecz gminy, osobiście zabiegał od wielu lat jej gospodarz, wójt gminy Zbigniew Wojas. 

Marzeniem wielu mieszkańców jest, by w tym miejscu ponownie można było organizować spotkania i wydarzenia dla lokalnej społeczności. Oby  gdowska „Zorza” wróciła do swojego pierwotnego przeznaczenia jak najszybciej. Jej rolą zawsze było bowiem służenie potrzebom mieszkańców. 

Więcej na temat historii „Zorzy” można przeczytać na stronie „Podziel się historią”: https://www.facebook.com/podzielsiehistoriagdow/posts/pfbid02vEhKpHpJrSTpC1sHfYmvuR1gtShhA15RDJiUUtbzGDbk8uC9

 

 

Autor: Redaktor3

Udostępnij post na:

Skip to content