Zbliża się V Festiwal Piosenek Andrzeja Zielińskiego, dzisiejszego jubilata

5 października 1944 w Gdowie urodził się, piosenkarz, kompozytor, założyciel zespołu ,,Skaldowie” – Andrzej Zieliński. Przez całą swoją karierę napisał ponad 260 utworów. Został odznaczony m.in. Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. 5 października 2012 w dniu jego urodzin w Gdowie zorganizowano I Festiwal Piosenek Andrzeja Zielińskiego. Festiwal organizowany jest co roku,  za 2 miesiące odbędzie się on po raz piąty.

Organizatorzy już czekają na zgłoszenia konkursowe.

V Festiwal Piosenek Andrzeja Zielińskiego, Gdów 09.12.2016  godz. 16.00

ORGANIZATORZY:

 • Centrum Kultury w Gdowie
 • Gmina Gdów

PATRONAT HONOROWY: Andrzej Zieliński

I .UCZESTNICY

 1. Festiwal adresowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych .
 2. Uczestnicy prezentują się w następujących kategoriach wiekowych
 • dzieci /szkoły podstawowe kl. I-VI/
 • młodzież /gimnazja i szkoły średnie/
 •  dorośli

II.FORMY PREZENTACJI:

soliści, duety, zespoły, chóry. Wykonawcy prezentują jeden utwór autorstwa Andrzeja Zielińskiego (z podkładem muzycznym lub muzyką na żywo). Szczególnie preferowane będą nowatorskie aranżacje.

III. ELIMINACJE

Organizator zaplanował dwa rodzaje eliminacji / do wyboru/:

 1. Przesłanie materiału zgłoszeniowego do organizatora

Na Materiał Zgłoszeniowy składa się płyta DVD z nagraniem przedstawiającym Uczestnika/Uczestników wykonującego „na żywo” jedną piosenkę z repertuaru Andrzeja Zielińskiego (dopuszczalny akompaniament, półplaybacki lub śpiew a capella). Materiał Zgłoszeniowy powinien zawierać obraz i dźwięk. Utwór powinien być nie krótszy niż 2 minuty i nie dłuższy niż 6 minut. Uczestnik może zamieścić w Materiale Zgłoszeniowymdrugi utwór, lecz bez gwarancji, że zostanie on przesłuchany i oceniony przez Jury. Zgłoszenie niespełniające warunków określonych w Regulaminie może nie być rozpatrywane. O zakwalifikowaniu do Etapu Finałowego uczestnicy zostaną powiadomieni najpóźniej do dn. 2 grudnia 2016 r. na stronie internetowej Centrum Kultury w Gdowie www.ckgdow.pl

 1. Udział w przesłuchaniach konkursowych

Eliminacje konkursowe zostaną przeprowadzone  2 grudnia 2016 od. godz. 9.00 w Centrum Kultury w Gdowie. Jury konkursowe zostanie powołane przez Organizatora- decyzje Jury są ostateczne.

Jury, po przeprowadzeniu eliminacji konkursowych/ przesłuchaniu nadesłanych materiałów zgłoszeniowych i przesłuchaniach konkursowych / wyłoni laureatów, którzy zostaną zaproszeni do udziału w Etapie Finałowym w dn. 9 grudnia 2016r.

IV.ZASADY UCZESTNICTWA-etap finałowy

 1. Etap Finałowy z udziałem Andrzeja Zielińskiego odbędzie się  9 grudnia 2016 roku   Centrum Kultury w Gdowie o godz. 16.00
 2. Do udziału w etapie finałowym nominuje Jury powołane przez Organizatora podczas eliminacji konkursowych. Podczas etapu finałowego uczestnicy wykonują utwór prezentowany na przesłuchaniach eliminacyjnych.
 3. Zdobywca Grand Prix Etapu V Festiwalu Piosenek Andrzeja Zielińskiego po ogłoszeniu wyników, prezentuje się przed festiwalową publicznością w duecie z panem Andrzejem Zielińskim.

V. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Koszty przejazdu i ubezpieczenia  zarówno eliminacji jak i etapu finałowego pokrywają instytucje delegujące lub uczestnicy indywidualnie.
 2. Podkłady muzyczne na przesłuchania konkursowe i Galę Finałową należy przygotowaćwyłącznie na nośniku CD-AUDIO. W przypadku komputerowej rejestracji muzyki zaleca się nagranie jej  z możliwie jak najmniejszą prędkością.
 3. Uczestnik biorąc udział w Festiwalu udziela nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na  wykorzystanie zdjęć i nagrań , na których jest zarejestrowany jego wizerunek oraz głos  Centrum Kultury w Gdowie / promocja Festiwalu i relacja z trzeciej edycji/
 4. Biorąc udział w Festiwalu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych do celów statutowych Centrum Kultury / zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych Dz.U.Nr.133.poz.883/
 5. Wszelkie interpretacje zasad uczestnictwa w eliminacjach jaki etapie finałowym leżą w gestii Organizatora/ Centrum Kultury w Gdowie/ .

VI.TERMINY i ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia uczestników / KARTA ZGŁOSZENIA oraz MATERIAŁ ZGŁOSZENIOWY/prosimy o nadesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 25 listopada  2016 rokupocztą/ liczy się data wpływu/, mailem lub osobiście na adres:

Centrum Kultury w Gdowie, 32-420 Gdów 398

tel.(12)-251-43-67 wew.22 biuro@ckgdow.pl

 1. Eminacje konkursowe odbęda się 2 grudnia od godz. 9.00 w Centrum Kultury w Gdowie. Harmonogram przesłuchań zostanie opublikowany na stronie internetowej Centrum Kultury w Gdowie www.ckgdow.pl
 2. Etap finałowy Festiwalu z udziałem Andrzeja Zielińskiego odbędzie się 9 grudnia  2016 roku  w sali widowiskowej Centrum Kultury w Gdowie
 3. Centrum Kultury zapewnia sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy oraz obsługę techniczną podczas eliminacji i etapu finałowego Festiwalu na podstawie dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia. Nie zapewnia się żadnych elementów scenograficznych oraz instrumentów muzycznych/ poza fortepianem elektronicznym GRAN TOUCH
 4. Centrum Kultury zastrzega sobie wyłączne prawo ustalania kolejności prezentacji uczestników podczas etapu finałowego

VII.OCENA UCZESTNIKÓW etapu finałowego

 1. Prezentacje etapu finałowego  są oceniane przez jury. Uczestnicy wykonują utwór prezentowany podczas eliminacji. Od strony formalnej jury zwróci uwagę na stopień zaawansowania warsztatowego, wyraz artystyczny, interpretację i aranżacje prezentowanego utworu
 2. W skład komisji oceniającej wejdą profesjonalni twórcy pod przewodnictwem  Andrzeja Zielińskiego

 

VIII. INFORMACJE

ORGANIZATOR

Centrum Kultury w Gdowie (Gdów 398, 32-420 Gdów), tel.(12) 251-43-67 wew. 22, 24

www.ckgdow.pl

biuro@ckgdow.pledyta-trojanska@wp.pl

tel. 501-225-365 – dyrektor Centrum Kultury w Gdowie  Edyta Trojańska-Urbanik

Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie Centrum Kultury w Gdowie oraz Facebook CK

14495233_665291340315969_8163738295016943694_n

źródło: Centrum Kultury w Gdowie

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content