Zaproszenie do udziału w projekcie „Złap za STER!”

Projekt oferuje bezpłatne szkolenia i kursy zawodowe zakupione na rynku komercyjnym dobierane indywidualnie do potrzeb uczestników, płatne staże z możliwością późniejszego zatrudnienia, udział w bezpłatnych warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy,  opiekę osobistego doradcy oraz pośrednictwo pracy, indywidualne doradztwo (w tym zawodowe), psychologiczne, dodatek relokacyjny, aktywizacyjny, refundację studiów podyplomowych, szkolenia przed założeniem działalności gospodarczej oraz dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe na 6 miesięcy.

Skierowany jest do osób mieszkających i/lub pracujących na terenie Małopolski i znajdujących się w jednej z poniższej sytuacji:

  • pozostających bez pracy i zwolnionych z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
  • które otrzymały wypowiedzenie z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub zostały poinformowane przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego lub umowy zlecenie
  • zagrożonych utratą pracy, bo Twój pracodawca w okresie ostatniego roku dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, bądź pracodawca przechodzi procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne
  • odchodzących z rolnictwa.

Uczestnictwo w projekcie ułatwia zdobycie poszukiwanych przez pracodawców kwalifikacji i praktycznego doświadczenia zawodowego. Uczestnicy mają możliwość udziału w atrakcyjnych szkoleniach odpowiadających zapotrzebowaniu na rynku, odbycia płatnych staży dostosowanych do kwalifikacji i potrzeb, wsparcia profesjonalistów (opieka osobistego doradcy, psychologa doradcy zawodowego), którzy ułatwią zdobycie wymarzonej pracy, zwrotu kosztów dojazdu na Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy. Da uczestników organizatorzy zapewniają poczęstunek podczas warsztatów oraz materiały szkoleniowe. 

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY. Trwa rekrutacja do projektu, liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej zlapzaster.inbit.pl/zglos-sie-2/ 

Projekt, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizuje InBIT sp. z o.o.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 12 626 01 50 oraz 12 617 18 91,  e-mail: zlapzaster@inbit.pl oraz w Biurze Projektu (Plac gen. Władysława Sikorskiego 2, 31-115 Kraków).

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content