Zaproszenie dla przedsiębiorców na spotkanie z przedstawicielami Politechniki Krakowskiej

Politechnika Krakowska zaprasza na spotkanie, podczas którego zaprezentuje przedsiębiorcom ofertę współpracy w obszarze wspólnych działań rozwojowo – badawczych finansowanych ze środków unijnych. Spotkanie odbędzie się 11 lutego, godz. 11:30, sali konferencyjna Urzędu Gminy.

Politechnika Krakowska oferuje możliwość podejmowania wspólnych działań rozwojowo- badawczych  finansowanych ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Programów Regionalnych, których nabór właśnie się rozpoczyna.

Podstawowym warunkiem udziału w programie unijnym/grancie jest współdziałanie nauki i praktyki mające na celu wytworzenie nowego innowacyjnego produktu (może to być produkt, aplikacja, system, itd.) możliwego do sprzedaży przez Przedsiębiorcę w celach komercyjnych.

PK pomoże w zdobyciu grantu oraz oferuje swoją wiedzę i pomoc na każdym etapie jego realizacji, poprzez współpracę naukowców Politechniki Krakowskiej z przedsiębiorstwem.

Współpraca może dotyczyć projektów  i realizacji zamierzeń, opracowania prototypów lub wkładu eksperckiego w istniejące działania. Proponowane wątki wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje to:
– Adaptacja do zmian klimatu
– Dostosowanie warunków rozwoju przestrzennego gminy do nowych przepisów prawa
– Wzmocnienie znaczenia zielonej i błękitnej infrastruktury
– Ochrona zastanego środowiska kulturowego i przyrodniczego  w służbie rozwoju przedsiębiorczości
– Promocja i zrównoważony rozwój turystyki i wypoczynku
– Wykorzystanie nowych technologii w ochronie cieplnej obiektów
– Innowacyjna edukacja ekologiczna
– Poszerzenie oferty przemysłu czasu wolnego

Jest to oczywiście tylko fragment zagadnień, jakimi zajmuje się Politechnika. Jesteśmy w stanie wypracować każdą innowację, jeśli jest to wykonalne technicznie – mówi Broker Innowacji Małgorzata Ilona Ciesielska MBA. Jeżeli przedsiębiorcy zdefiniują, co chcieliby uzyskać poprzez wprowadzenie innowacji, będziemy mogli uzgodnić tematy wspólnych projektów i podjąć współpracę – dodaje.

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content