Wyróżnieni uczniowie z gimnazjum

Choć już na dobre rozpoczęły się wakacje, my jeszcze na chwilę wracamy do ostatnich dni roku szkolnego. Po raz kolejny na zakończenie nauki wyróżniono uczniów gimnazjów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz aktywnie włączali się w podejmowane działania społeczne.

Uczniowie wyróżnieni z Gimnazjum z Gdowa:

Nagrodę Wójta Gminy Gdów (nagroda pieniężna w wysokości 300zł.) otrzymali: Jakub Podolak i Szymon Kwapiszewski

Jakub Podolak (uczeń klasy III D) – naukę w Gimnazjum ukończył ze średnią ocen 5,38 oraz wzorowym zachowaniem. Podczas nauki w Gimnazjum podejmował działania wykraczające poza obowiązki ucznia. Na wyróżnienie zasługuje jego zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz klasy i szkoły. Do największych sukcesów należą osiągnięcia w licznych konkursach matematycznych i fizycznych.

Szymon Kwapiszewski (uczeń klasy III E) – naukę w Gimnazjum kończy ze średnią ocen 5,44 oraz wzorowym zachowaniem. Jest uczniem wyróżniającym się wysoką kulturą osobistą. Na uznanie zasługuje jego zaangażowanie w pomoc koleżankom i kolegom w nauce, a także osiągnięcia w licznych konkursach.

Nagrodę Przewodniczącego Rady Gminy Gdów otrzymała Paulina Nawojowska – w uznaniu za wzorowe pełnienie w roku szkolnym 2016/2017 funkcji Przewodniczącej Szkolnej Rady Uczniowskiej, Przewodniczącej Samorządu Klasowego, inicjowanie i organizowanie życia szkolnego, reprezentowanie szkoły, organizowanie szkolnych sejmików uczniowskich i zgłaszanie postulatów, czynny udział w akcjach charytatywnych, dawanie innym wzoru działalności samorządowej poprzez zaangażowanie w życie szkolne.  

Nagrodę Dyrektora Gimnazjum otrzymała Anna Duda (uczennica klasy III b) za wybitne osiągnięcia w konkursach literackich na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Nagrodę Rady Pedagogicznej otrzymała Klaudia Wilk (uczennica klasy III a) za wysokie osiągnięcia w nauce, uzyskanie tytułu Finalistki Małopolskiego  konkursu Biologicznego oraz godne reprezentowanie Gimnazjum w Poczcie Sztandarowym.

Nagrodę Rady Rodziców otrzymała Zuzanna Bartosik (uczennica klasy III c) za wysokie osiągnięcia w nauce, za sukcesy w konkursach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, za pracę w charakterze wolontariuszki.

Uczniowie wyróżnieni w Gimnazjum w Niegowici:

Nagrodę Wójta Gminy Gdów (nagroda pieniężna w wysokości 300zł.) otrzymała Patrycja Michałek – w roku szkolnym 2016/2017 uzyskała najwyższą średnią ocen wśród absolwentów- 5,39. Wyróżniała się wzorową postawą. Aktywnie uczestniczyła w życiu szkoły i środowiska lokalnego. Godnie reprezentowała szkołę w konkursach zewnętrznych zdobywając: 
I miejsce w międzynarodowym konkursie ekologicznym „Na ratunek ziemi” w kategorii fotografia, 
I miejsce w powiatowym konkursie filmowym anglojęzycznym „Złote kłosy”, 
III miejsce w wojewódzkim konkursie językowym „Język obcy, język nieobcy”.

Nagrodę Przewodniczącego Rady Gminy Gdów otrzymała Anna Trojańska:
– przewodnicząca samorządu uczniowskiego, 
– przewodnicząca klasy,
– wolontariat: członek szkolnej grupy „ Przyłapani”- uczestniczyła w akcjach : „ Podaruj dzieciom uśmiech”, „ Stroik dla samotnych”, „Akcji  mikołajkowej”,
– Prowadzenie Gali Festiwalu Językowego, Finału Konkursu Ekologicznego, imprez i apeli szkolnych,
– sukcesy sportowe: 
Mistrzostwa Powiatu Wielickiego, Liga LA dziewcząt- powiat I miejsce, 
Mistrzostwa Powiatu Wielickiego w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt I miejsce
Mistrzostwa Powiatu Wielickiego, szkolna jesienna indywidualna Liga LA I miejsce,
MPW w halowej piłce nożnej dziewcząt, II miejsce
– udział w konkursie języka angielskiego na poziomie powiatowym.

Nagrodę Dyrektora Gimnazjum otrzymała Julia Głowa – w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskała średnią ocen 5,38. Wielokrotnie reprezentowała szkołę w konkursach przedmiotowych i sportowych. Wyróżnia się także wzorową postawą uczniowską.  Z ogromnym  zaangażowaniem i oddaniem pełni rolę lidera grupy wolontariuszy działającej przy tutejszym  gimnazjum, organizując różnorakie akcje na rzecz potrzebujących.  Jej  aktywność społeczna, otwarcie na innych i obowiązkowość w pełni zasługują na wyróżnienie.

Nagrodę Rady Rodziców otrzymała Natalia Nykaza za:
– bardzo dobre wyniki w nauce – średnia na świadectwie ukończenia gimnazjum – 5,28,
– wzorowe zachowanie,
– godne reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego
– udział w wielu konkursach i olimpiadach szczebla szkolnego i pozaszkolnego:
– zaangażowanie w akcje wolontaryjne na terenie szkoły i poza nią
– pomoc w organizacji wielu imprez szkolnych.

Nagrodę Rady Pedagogicznej otrzymała Jadwiga Mrożek –  W roku szkolnym 2016/2017 osiągała wyróżniające wyniki w nauce uzyskując najwyższą wśród uczniów Gimnazjum średnią ocen z zajęć edukacyjnych równą 5,62 oraz otrzymała wzorową ocenę z zachowania. W ciągu całego roku szkolnego nie uzyskała żadnej uwagi negatywnej, a jej postawa jest godnym wzorem do naśladowania. Wykazała się bardzo wysoką frekwencją, czynnym udziałem w licznych uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, a także z zaangażowaniem uczestniczyła w różnorakich akcjach społecznych na rzecz potrzebujących w ramach działającego przy Gimnazjum wolontariatu. Co więcej, brała udział w różnego rodzaju konkursach.

źródło: gdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content