Wykorzystaj wodę deszczową. Trwa nabór do programu „Moja Woda”.

 Do 6000 zł dofinansowania można otrzymać w ramach programu programu „Moja Woda”. Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych. Trwa nabór do programu dofinansowania wprowadzonego w celu promowania zbierania i wykorzystywania wody deszczowej w gospodarstwach domowych, ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Nabór potrwa do wyczerpania środków, a wnioski można składać w formie elektronicznej poprzez portal beneficjenta. Zaplanowaną inwestycję należy zrealizować do końca czerwca przyszłego roku, a okres kwalifikowalności kosztów trwa od stycznia tego roku do końca czerwca przyszłego roku. Należy jednak pamiętać, że inwestycja nie może być zakończona przed wpłynięciem podpisanego wniosku do Funduszu.

Minimalna wartość kosztu zadania wynosi 2 000 zł, a minimalna łączna pojemność zbiornika/ów 2 m3. Program oferuje właścicielom budynków mieszkalnych jednorodzinnych dofinansowanie do zakupu, dostawy, montażu, budowy, rozbudowy oraz uruchomienia instalacji:

  • do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych),

  • do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemności minimum 2 m3,

  • do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte),

  • do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń,

  • do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).

Więcej informacji na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

Autor: Redaktor3

Udostępnij post na:

Skip to content