Wsparcie dla przedsiębiorców i osób fizycznych

Przedstawiamy różne możliwości wsparcia przedsiębiorców i osób fizycznych dostępne obecnie w województwie Małopolskim.

PRZEDSIĘBIORCY

1)Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości opracowało Vademecum na czas pandemii dla przedsiębiorców i pracowników małopolskich firm. Vademecum to praktyczny poradnik zawierający opis obecnie dostępnych poszczególnych instrumentów pomocowych zarówno na szczeblu rządowym, jak i samorządowym z których mogą korzystać małopolscy przedsiębiorcy i pracownicy małopolskich firm. Na bieżąco aktualizowane Vademecum na czas pandemii dostępne jest na stronie internetowej: www.mcp.malopolska.pl/- zobacz tutaj

W zaktualizowanej wersji Vademecum na czas pandemii znajdują się informacje o wsparciu w ramach Tarczy antykryzysowej 9.0.

2)Bony na innowacje – pierwszy taki nabór!

Wsparcie będą mogły uzyskać projekty obejmujące zarówno komponent badawczo-rozwojowy, jak i wdrożeniowy.

Dzięki uchwale Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu dla Poddziałania 1.2.3 „Bony na innowacje” poznaliśmy najważniejsze informacje dotyczące tegorocznej edycji konkursu. Przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani zakupem usług badawczo-rozwojowych lub proinnowacyjnych oraz środkami na ich wdrożenie będą mogli złożyć swoje wnioski począwszy od 30 kwietnia do 27 lipca b.r. Pula środków na nabór to niemal 31 mln zł!

Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie https://www.rpo.malopolska.pl – zobacz tutaj

3) Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP), we współpracy z Urzędem Marszałkowskim udostępnia co miesiąc na swojej stronie internetowej https://www.mcp.malopolska.pl/ekodoradcy-dla-biznesu/aktualnosci Biuletyn informacyjny ekodoradców dla biznesu w zakresie możliwości ekofinansowania wybranych przedsięwzięć małopolskich przedsiębiorców. Ekodoradcy dla biznesu udzielają przedsiębiorcom bieżących informacji i porad w zakresie finansowania działań proekologicznych. Zachęcamy do lektury.

OSOBY FIZYCZNE

1) Projekt realizowany przez WUP w Krakowie „Łap skilla”.

Projekt skierowany do osób pracujących w wieku od 18 – 25 roku życia, które chcą podjąć nowe wyzwania zawodowe, rozwijać się, awansować. Korzyści wynikające z udziału w projekcie: spotkanie z doradcą zawodowym, bony szkoleniowe. Szczegółowe informacje na stronie lapskilla.pociagdokariery.pl/

2) Projekt realizowany przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. oraz Fundację Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI „Złap za ster”.

Projekt skierowany do osób zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z pracy oraz osób odchodzących z rolnictwa z terenu województwa Małopolskiego.

Korzyści wynikające z udziału w projekcie:

  • Bezpłatne szkolenia i kursy zawodowe
  • Płatne staże
  • Bezpłatny udział w warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy
  • Opieka osobistego doradcy oraz pośrednictwo pracy
  • Indywidualne doradztwo, w tym zawodowe, psychologiczne
  • Dodatek relokacyjny
  • Dodatek aktywizacyjny
  • Refundację studiów podyplomowych
  • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Szczegółowe informacje na stronie www.fundacjaproaktywni.pl/   

Ponadto LGD Dolina Raby informuje, że nabory wniosków w zakresie przedsiębiorczości w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowego przez Społeczność LGD „Dolina Raby” planowane są w IV kwartale 2021 roku. O szczegółach będzie informować na bieżąco na stronie internetowej www.dolinaraby.pl  oraz profilu facebook https://www.facebook.com/Dolinarabypl.

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content