Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas odebrał tytuł „Człowieka Roku 2022” w imieniu Milionów Polaków

Z inicjatywy Kazimierza Barczyka – Przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, największa ogólnopolska organizacja samorządu terytorialnego zrzeszająca w 20 regionalnych związkach 1000 gmin, powiatów i województw uchwałami Rady FRZGiP RP z dnia 15 lutego 2023 r. przyznała tytuły „Człowieka Roku 2022”. Z uwagi na szczególną sytuację – wojnę w Ukrainie – Rada Federacji postanowiła przyznać Tytuły Człowieka Roku 2022 wyjątkowo nie poszczególnym osobom, ale Milionom Polaków jako wyraz najwyższego uznania dla Narodu Polskiego za niespotykaną w świecie pomoc humanitarną Narodowi Ukraińskiemu, a Polsce za wielką strategiczną pomoc militarną w walce Ukrainy z agresją Rosj oraz Milionom Ukraińców jako wyraz najwyższego uznania dla bohaterskiej postawy Narodu Ukraińskiego i Ukrainy podczas barbarzyńskiej agresji Rosji.

Tytuł Człowieka Roku 2022 w imieniu Milionów Ukraińców odebrał Jego Ekscelencja Wasyl Zwarycz, Ambasador Ukrainy w Polsce. Tytuł Człowieka Roku 2022 w imieniu Milionów Polaków odebrali: Zbigniew Wojas, wójt gminy Gdów, w imieniu Caritas Polska oraz Caritas Archidiecezji Krakowskiej ks. Tomasz Stec oraz Fundacja Humanosh – tytuły odebrali Barbara Grzesiak i Paweł Łukasiewicz.

Uroczystość odbyła się dzisiaj, 31 maja, w Collegium Novum UJ.

Źródło: krakow.pl

 

 

Autor: Redaktor4

Udostępnij post na:

Skip to content