Wojewódzki Konkurs Ekologiczny „Na ratunek Ziemi”- edycja XIX

Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bł. O. Narcyza Jana Turchana w Trąbkach zapraszają do udziału w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym „Na ratunek Ziemi”. To już XIX edycja konkursu, a tegorocznym tematem jest „Tajemnice ziół”.

Konkurs ma na celu propagowanie wiedzy przyrodniczej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań przyrodniczych uczniów, wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania dzieci i młodzieży a także uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata oraz kształtowanie świadomości ekologicznej i właściwych postaw wobec środowiska.

Wojewódzki konkurs ekologiczny „Na ratunek Ziemi” kierowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów i młodzieży szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej. Uczestnikami także mogą być podopieczni fundacji osób niepełnosprawnych, ośrodków wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych, uczniowie szkół integracyjnych i specjalnych.
Różnorodność form konkursu (turniej wiedzy, konkurs plastyczny, konkurs literacki, konkurs fotograficzny i filmowy) pozwala na wykazanie się zdolnościami i umiejętnościami każdej grupy wiekowej uczestników.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 05 marca 2019 roku.

Regulamin konkursu: regulamin konkursu na ratunek ziemi

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content