Wieliczka: Muzeum Żup Krakowskich znów otwarte

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka ponownie otwiera od 1 lutego 2021 Zamek Żupny a od 4 lutego  Trasę Muzeum w Kopalni Soli na głębokości 135 m i zaprasza do ich zwiedzania. Będzie się ono odbywać zgodnie z obowiązującymi zasadami i wymogami zachowania bezpieczeństwa.

Wreszcie można przyjść do Muzeum i warto z tej możliwości skorzystać, bo nie ma nic piękniejszego niż świat realny, bezpośrednie doświadczenie i kontakt człowieka z obiektami kultury.

W czasie zamknięcia wieliccy muzealnicy przygotowali w Zamku Żupnym dwie nowe wystawy – czasową „Czym się różni pies od kogutka? Czyli rzecz o narzędziach pracy dawnego górnika” i w nowej aranżacji wystawę stałą  „Pradzieje Wieliczki i okolicy”.

7 lutego, w dniu finisażu wystawy „Czym się różni pies od kogutka….” oprowadzi po niej autor o godz. 13.00, 14.00, 15.00 i 16.00. Jest ona dostępna także wirtualnie. Można jeszcze do 7 lutego oglądać  wystawę czasową prezentującą nowe nabytki m.in. solniczkę z Peru czy porcelanowe figurki górników.  Oczywiście można też zwiedzać stałą wystawę „Solniczki-małe arcydzieła sztuki”.

Od 4 lutego 2021 dostępna będzie Trasa Muzeum w Kopalni Soli na głębokości 135 m. W kilkunastu komorach prezentuje ona m.in.: kryształy soli, kolekcje kieratów i maszyn górniczych, cenny róg Bractwa Kopaczy, najstarsze naczynia do produkcji soli oraz dwa wyjątkowej urody rezerwaty górnicze, komory Saurau i Maria Teresa. Ekspozycję Muzeum w kopalni zwiedza się wraz z Trasą Turystyczną w ramach jednego biletu.

Zamek Żupny będzie otwarty codziennie, w godzinach 9.00-17.00 ( poniedziałki nieczynny z wyjątkiem 1 lutego).

Trasa Muzeum w kopalni będzie dostępna: od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00 a w soboty i niedziele w godzinach od 9.00 do 17.00.

Muzeum zwraca się z prośbą o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i stosowanie się do ustaleń regulaminu (dostępny na www.muzeum.wieliczka.pl i w kasie) oraz zaleceń obsługi.

źródło: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

 

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content