Wakacyjne staże w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II”

Do 30 czerwca 2020 roku trwa nabór pracodawców chętnych do zorganizowania wakacyjnych staży dla uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce – uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II”. W szkole trwa również nabór uczniów, którzy chcą wziąć udział w stażach. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej kolejny raz wakacyjne staże pozwalają zdobyć uczniom PCKZIU pierwsze doświadczenia na rynku pracy i po ukończonym stażu otrzymać stypendium.

Dla pracodawcy staż to okazja do uzyskania dodatkowego pracownika i wsparcia działalności firmy w okresie wakacyjnym, ale przede wszystkim możliwość budowy pozytywnego wizerunku w środowisku przyszłych, potencjalnych pracowników  – uczniów wiodącej szkoły zawodowej w powiecie i regionie. Pracodawca może liczyć na zwrot kosztów organizacji stażu, które dla dla jednej osoby wynoszą do 1800 zł (w tym koszty opiekuna stażysty oraz pozostałe koszty np. koszty zakupu odzieży roboczej, wyposażenie stanowiska pracy, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi, szkolenia BHP stażysty itp.). Od bieżącego roku przedsiębiorca ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości 200,00 zł za jednego stażystę. Wkład własny wnoszony jest w formie pomniejszenia wykazanych kosztów refundacji miejsca o kwotę 200,00 zł (nie wymagamy żadnego wkładu wnoszonego w formie gotówkowej!).

Pracodawca zobowiązany jest do wskazania opiekuna stażysty, swojego pracownika lub osobiście pracodawcy (w przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą). Staż może zostać zorganizowany także w organizacji pozarządowej (pod warunkiem, że posiada pracowników etatowych) lub instytucji publicznej. Co do zasady nie jest finansowane wyposażenie stanowiska pracy u pracodawcy oraz podatek VAT. Zarówno pracodawca, jak i uczeń kierowany na staż zawierają stosowną umowę z Powiatowym  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, która szczegółowo precyzuje zasady realizacji staży.  Staże organizowane są od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 roku.

Za udział w stażach uczeń otrzymuje stypendium stażowe pod warunkiem zrealizowania stażu w wymiarze co najmniej 150 godzin oraz jego zaliczenia przez pracodawcę.

Szczegółowe informacje w ogłoszeniu: http://www.pckziu.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/pckziuckz12020/
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zgłoszenia można przesyłać na adres: pawel.luczynski@powiatwielicki.pl lub w formie papierowej na adres: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce ul. marsz. J. Piłsudskiego 105; 32-020 Wieliczka. Termin złożenia deklaracji upływa: 30 czerwca 2020 roku.

źródło: powiatwielcki.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content