Tylko do 30 listopada producenci rolni mogą składać wnioski o przyznanie pomocy

Przypominamy, że 30 listopada 2020 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy producentom rolnym, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym w związku z epidemią COVID-19 i którzy w dalszym ciągu odczuwają skutki finansowe zeszłorocznej suszy, huraganu, gradu, ulewy, wiosennych przymrozków i powodzi.

Wnioski o pomoc należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR na jej stronie internetowej: 

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-krajowa-dla-producentow-rolnych-kontynuacja-pomocy-suszowej.html

źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content