Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Wzorem lat ubiegłych na terenie powiatu wielickiego w dniach od 22-27 lutego 2016 roku realizowana będzie kampania „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”
Z założenia szczytnym celem wskazanego przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Istotnym przesłaniem prowadzonych w tym czasie działań, winno być uświadomienie osób pokrzywdzonych, że mogą liczyć na wsparcie i pomoc nie tylko podczas tego tygodnia, ale również na co dzień.
Punkt mobilny w Gdowie Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych (KraFOS) zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem do korzystania z pomocy psychologa i prawnika w każdy I i III czwartek miesiąca w godzinach od 15:00 do 17:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie. Psycholog oferuje pomoc w zakresie radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi powstałymi w wyniku doświadczenia skutków przestępstwa takich jak: stres pourazowy, lęki i obawy przed kolejnym przestępstwem, nabycie umiejętności funkcjonowania w dotychczasowych rolach społecznych. Prawnik oferuje pomoc w zakresie poradnictwa prawnego dotyczącego ścigania podejrzanych o popełnienie przestępstwa, prowadzenie procedury karnej, sporządzaniu pism procesowych, dochodzeniu odszkodowania za popełnione przestępstwo.
Oferta kierowana jest do osób pokrzywdzonych miedzy innymi takimi przestępstwami jak: znęcanie się psychiczne i fizyczne, trwała niealimentacja, wyłudzenia, wypadki komunikacyjne, kradzieże, pobicia. W ramach Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych KraFOS oferowania jest również pomoc finansowa i materialna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.
Dyżury odbędą się również w godzinach 9.00 – 18.00 w budynku UMIG Wieliczka przy ul. Pocztowej 1, w sali 11. Dyżurować będą przedstawiciele Policji, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych UMIG, przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Porady są bezpłatne.

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content