Trawa budowa chodnika w Fałkowicach

Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej nr 967 w miejscowości Fałkowice, gmina Gdów. Zakres robót obejmuje m.in.: wykonanie chodnika z kostki betonowej, montaż bariery ochronnej, umocnienie skarp rowu płytami ażurowymi, budowę ściany oporowej typu ‘’L’’, remont istniejących zjazdów indywidualnych wraz z przepustami, umocnienie dna rowu korytkami kolejowymi.

Chodnik powstanie na odcinku od zatoki autobusowej w kierunku Dobczyc do skrzyżowania z drogą gminną. Inwestycje wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „DROG-ZIEM” Sieja Piotr. Wartość robót budowlanych to: 389.988,63 zł z czego 221.254,81 stanowi dofinansowanie z Województwa Małopolskiego.

 

Autor: Redaktor4

Udostępnij post na:

Skip to content