Segregujmy śmieci w trosce o środowisko naturalne i własne portfele!

 

Co jako mieszkańcy powinniśmy zrobić, by sprawić, aby poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu znacząco wzrósł? Przypominamy proste zasady segregacji.

Po pierwsze sprawmy, aby segregacja nie była tylko naszym obowiązkiem, ale stała się pozytywnym, codziennym nawykiem. Segregujmy w domu, pracy, podczas wakacji, zakupów. Nie wyrzucajmy odpadów „jak leci” do kosza, bo „i tak je ktoś za nas na instalacji posegreguje” – to nadal błędne sformułowanie, które ciągle funkcjonuje wśród wielu osób. Bądźmy odpowiedzialni za odpady, które sami wytworzymy, a więc wrzucajmy je do odpowiednio oznaczonych worków przeznaczonych do segregacji. Odkręcajmy nakrętki i zgniatajmy plastikowe butelki, kartony, puszki z aluminium – takie działanie sprawi, że oszczędzimy dużo miejsca w workach do segregacji.

Po drugie czytajmy etykiety umieszczone na opakowaniach i produktach. Coraz częściej na produktach pojawiają się symbole wyraźnie wskazujące jak po zużyciu danego produktu powinniśmy z nim postąpić. To znacznie ułatwi nam prawidłowe umieszczanie go w odpowiednim worku lub koszu.

Poniżej przedstawiamy symbole, których znaczenie warto poznać, by prawidłowo postąpić z opakowaniem lub produktem.

Opakowanie, na którym spotkamy ten symbol informuje nas, iż wykonane jest ono z surowców, które można poddać recyklingowi, czyli odpad ten może być wykorzystany ponownie w celu wytworzenia innego, nowego produktu. Trójkąt ten może także czasem zawierać liczbę, która oznacza procentową zawartość w opakowaniu surowca, który może być poddany recyklingowi.

Znak ZIELONY PUNKT to znak towarowy, który  oznacza, że producent sfinansował budowę i funkcjonowanie systemu odzysku odpadów.

Znak PRZEKREŚLONEGO KONTENERA zwykle występuje na sprzętach elektronicznych, RTV i AGD. Oznacza on, że po zużyciu produktu nie wolno go wyrzucić do kosza razem z innymi odpadami, tylko należy przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Znak DBAJ O CZYSTOŚĆ przypomina o tym, by opakowanie po zużytym produkcie wyrzucić do kosza oraz o konieczności dbania o środowisko.

 

ZNAK ALUMINIUM informuje, że opakowanie albo produkt zostały wykonane z aluminium i nadają się do recyklingu. Taki symbol ekologiczny można znaleźć na puszkach po napojach, konserwach i na folii spożywczej. Najbardziej popularne opakowania z aluminium to puszki do napojów oraz folia spożywcza.

MOŻLIWOŚĆ PONOWNEGO WYKORZYSTANIA. Znak ekologiczny pojawia się na opakowaniach przydatnych do wielokrotnego użytku. Takie opakowania, po wykorzystaniu, nie stają się odpadem. Projektuje się je specjalnie z myślą o ponownym użyciu do tego samego celu. Muszą nadawać się do użycia co najmniej dwukrotnie. Symbol ekologiczny można znaleźć na kontenerach, beczkach, pudełkach, puszkach, kanistrach, ale także na butelkach, szklanych pojemnikach.

Symbol OPAKOWANIE BIODEGRADOWALNE – przedstawiające kiełkującą roślinę. widnieje na opakowaniach, które ulegają biodegradacji, podczas kompostowania nie uwalniają substancji szkodliwych dla środowiska. Produkt z tym symbolem  może być kompostowany ze zwykłymi odpadami organicznymi. Nadaje go Niemiecki Instytut Standaryzacji.

ROLNICTWO EKOLOGICZNE –  znak ten jest przyznawany przez Komisję Europejską produktom żywnościowym pochodzących z gospodarstw certyfikowanych, które stosują naturalne zasady hodowli zwierząt i uprawy roślin.

NIETESTOWANE NA ZWIERZĘTACH najczęściej pojawia się na opakowaniach kosmetyków. Oznacza, że na etapie badań produkt nie był testowany na zwierzakach.

Błękitny Anioł (Der Blaue Engel), to jeden z najstarszych, funkcjonujących znaków ekologicznych. Ten symbol ekologiczny został wymyślony w 1978 roku przez niemieckie Ministerstwo Środowiska. Etykietę ekologiczną można spotkać w 75 grupach produktów (poza produktami spożywczymi i wyrobami medycznymi): materiały budowlane, farby i lakiery, tapety, wyroby z papieru, panele słoneczne, urządzenia o niskim poziomie hałasu, zegarki, komputery, lodówki, systemy grzewcze. Przy przyznawaniu etykiety pod uwagę brany jest cały cykl życiowy produktu: m.in. zużycie surowców, produkcja, oszczędność w zużyciu energii, trwałość użytkowania, wpływ zastosowanych materiałów na środowisko i możliwości przetworzenia produktu. W ocenie wpływu na środowisko, brany jest także pod uwagę hałas oraz możliwość powstawania substancji szczególnie niebezpiecznych.

ZNAK CE informuje o tym, że produkt powstał zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej i z normami uwzględniającymi zdrowie i bezpieczeństwo użytkownika. Typowe przykłady produktów, które muszą posiadać oznakowanie CE, obejmują zabawki i gry, elektronikę, środki ochrony osobistej, maszyny, wyroby budowlane, urządzenia gazowe, rekreacyjne i osobiste jednostki pływające, zbiorniki ciśnieniowe i urządzenia pomiarowe.

ZNAK MSC. Umieszczany jest na przetworach i konserwach rybnych. Informuje, że produkt jest certyfikowany, a ryby pochodzą z przyjaznych dla środowiska zrównoważonych połowów. Standard MSC ma zastosowanie tylko do naturalnych połowów typu “wild-capture” – niezależnie od ich wielkości, typu lub lokalizacji.

  

VEGAN. Symbol, którym mogą być oznakowane produkty spożywcze, środki czystości, ubrania, kosmetyki, a nawet usługi. Oznacza on, że do produkcji nie użyto żadnego składnika pochodzenia zwierzęcego oraz nie są testowane na zwierzętach.

 

Znak Zielone Płuca Polski informuje o wysokiej jakości usług i produktów oraz o ich przyjaznym dla środowiska charakterze. Ma on podnosić renomę danego produktu lub usługi oraz pomóc w ich efektywnej sprzedaży. Właścicielem znaku jest Fundacja Zielone Płuca Polski. O przyznanie znaku mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, instytucje i osoby prawne, które prowadzą działalność na terenie Zielonych Płuc Polski. Ten wyjątkowy pod względem ekologicznym obszar zajmuje obecnie około 20% powierzchni kraju. Położony jest w północno-wschodniej części Polski. Obejmuje następujące województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, część województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Warunkami przyznania znaku są bezpieczeństwo dla zdrowia i środowiska, odpowiednia kontrola wytwarzania towarów, a także potwierdzenie, że towar lub usługa są nowoczesne i poszukiwane na rynku (dyplomy, wyróżnienia, certyfikaty).

ZNAK EKOLOGICZNY informuje nas, iż produkt został wytworzony zgodnie z ekologicznymi kryteriami ustalonymi przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, może być on umieszczany na produktach kosmetycznych, środkach do pielęgnacji zwierząt a także na drewnianych zabawkach.

 

 

OZNACZENIE UMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH PLASTIKOWYCH

Nie każdy rodzaj plastiku nadaje się do recyklingu. Dlatego bardzo ważne jest, aby podczas codziennych zakupów dokonywać świadomych wyborów!

1) PET – to najczęściej spotykana kategoria tworzywa sztucznego. Tworzywo podlega recyklingowi.  Opakowań z tego rodzaju plastiku  nie wolno używać wielokrotnie do celów spożywczych. Używany jest do produkcji m.in.: naczyń jednorazowych, opakowań i butelek, polarów.

2) HDPE – tego rodzaju tworzywo zaliczane jest do jednych z najbezpieczniejszych rodzajów plastiku. Wykonane z niego opakowania nadają się do ponownego użytku, a także do przechowywania żywności. Tworzywo podlega całkowitemu recyklingowi. Używany jest do produkcji m.in.: butelek na mleko, opakowań na chemię gospodarczą, kontenerów na śmieci, rur, nakrętek, opakowań na kosmetyki.  

3) PVC – stosowany przede wszystkim w branży budowlanej. W branży spożywczej jego wykorzystanie zostało ograniczone. Używany jest do produkcji m.in.: opakowań na produkty niespożywcze, stolarki okiennej, wykładzin podłogowych, sprzętu medycznego. Tworzywo podlega wielokrotnemu recyklingowi.

4) LDPE – tworzywo wykorzystywane w przemyśle spożywczym oraz farmaceutycznym. Wykonane z niego opakowania nadają się do ponownego użytku. Używany jest do produkcji m.in.: torebek foliowych, folii spożywczej, worków opakowaniowych.

5) PP – tworzywo zaliczane do jednych z najbezpieczniejszych rodzajów plastiku. Wykonane z niego opakowania nadają się do ponownego użytku. Tworzywo poddaje się procesowi recyklingu. Używany jest do produkcji m.in.: kubeczki na jogurty, zakrętki do butelek, meble ogrodowe, wiadra, kosze, miski.

6) PS – tworzywo występuje w formie spienionej jako styropian. Wykorzystywane w branży budowlanej oraz spożywczej. Nie zaleca się ponownego wykorzystywania opakowań do żywności z tego tworzywa. Używany jest do produkcji m.in.: naczyń i sztućców jednorazowych, pojemników na jedzenie na wynos, opakowań kosmetyków, tacek na warzywa, nabiał i mięso.

7) Inne – pod tym symbolem znajdują się wszystkie inne rodzaje plastików. Z „siódemki” wybierajmy wyłącznie te produkty, które opatrzone są dodatkowym opisem „BPA FREE” bądź „BPA 0%”, a także opisane skrótem PLA lub CPLA informującym, iż produkt został wytworzony z biotworzyw. Używany jest do produkcji m.in.: opakowań na żywność i kosmetyki, zabawki, jednorazowe naczynia i sztućce.

OZNACZENIE UMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH  Z PAPIERU

 

OZNACZENIE UMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH  Z METALU

 • 40 lub FE – stal: puszki na konserwy, soki czy napoje, puszki lakierów do włosów
  i dezodorantów,
 • 41 lub ALU – aluminium: puszki – głównie na napoje, ale i na konserwy, puszki lakierów do włosów i dezodorantów

 

OZNACZENIE UMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH  ZE SZKŁA

Szkło to materiał powszechnie stosowany i przetwarzany. Często możliwość recyklingu opakowań szklanych zależy od rodzaju i koloru szkła.

 • 70 lub GL – szkło bezbarwne,
 • 71 lub GL – szkło zielone,
 • 72 lub GL – szkło brązowe.

OZNACZENIE UMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH  WIELOMATERIAŁOWYCH

 • 80 – papier + tektura / różne metale,
 • 81 – papier + plastik (pudełka na ciastka, kartoniki powlekane z okienkiem, sztywne pudełka na mrożonki),
 • 82 – papier + tektura / aluminium
 • 83 – papier + tektura / blacha,
 • 84 – papier + tektura / plastik / aluminium (kartonowe opakowania soków i innych płynów),
 • 85 – papier + tektura / plastik / blacha
 • 90 – tworzywo sztuczne: plastik + aluminium,
 • 91 – plastik / blacha,
 • 92 – plastik / różne metale,
 • 95 – szkło / plastik
 • 96 – szkło / aluminium
 • 97 – szkło / blacha,
 • 98 – szkło / różne metale.

Po trzecie starajmy się niepotrzebne, posegregowane rzeczy dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gdowie.

Odpady przyjmowane w PSZOK:

 •  papier, w tym: odpady z papieru, odpady z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
 • tworzywa sztuczne, w tym: odpady tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe    tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 •  szkło, w tym: odpady ze szkła, odpady opakowaniowe ze szkła,
 • metale, w tym: odpady metali, odpady opakowaniowe z metali,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe, rozłożone na części i elementy płaskie,
 • zużyte opony powstałe na nieruchomościach objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – limit 12 szt./rok/ na złożoną deklarację (z wyłączeniem opon z ciągników i maszyn rolniczych oraz z pojazdów i maszyn pochodzących z działalności gospodarczej),
 • odpady poremontowe pochodzące z drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru wykonywania robót,
 • bioodpady stanowiące odpady komunalne przyjmowane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie zdeklarowali kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
 •  przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (w szczególności igieł i strzykawek),
 • zużyte baterie i drobne akumulatory,
 • tekstylia i odzież,
 • powstające w gospodarstwach domowych odpady niebezpieczne: środki do impregnacji i konserwacji drewna, pozostałości rozpuszczalników, emulsji, barwników, farb, lakierów, pokostów, żywic, klejów i spoiw, środków ochrony roślin, środków czyszczących, substancji do środków do dezynfekcji i dezynsekcji, zbiorniki po aerozolach, termometry, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, zużyte baterie i akumulatory, zużyte kartridże i tonery, przepracowane oleje i inne odpady niebezpieczne określone w przepisach w sprawie katalogu odpadów.

PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, popiołu, części samochodowych oraz odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, a także z nieruchomości niezamieszkałych.

Zachęcamy do sortowania śmieci!

 

Źródło: 

 

Autor: Redaktor3

Udostępnij post na:

Skip to content