ŚDM – warto wiedzieć: Zakwaterowanie pielgrzymów w czasie ŚDM

OFERUJEMY DWA RODZAJE ZAKWATEROWANIA: W RODZINACH  I ZAKWATEROWANIE ZBIOROWE (np. szkoły, małe pola namiotowe,remizy OSP).

Aby przyjąć wszystkich pielgrzymów KO stworzył 4 strefy zakwaterowania:

STREFA I – KRAKÓW
STREFA II – KRAKÓW-REGION –  czas dojazdu do 60 min.
STREFA III – DIECEZJA TARNÓW – oś Bochnia – Brzesko / czas dojazdu do 60 min.
STREFA IV – DIECEZJA KIELECKA, KATOWICE – czas dojazdu do 60 min.

ILOŚĆ MIEJSC NOCLEGOWYCH W NASZEJ GMINIE:

W rodzinach:

  • Parafia Gdów 830 osób
  • Parafia Niegowić 780 osób
  • Parafia Jaroszówka 76 osób

W Remizach OSP:

Pełna Nazwa Parafia Powierz  osób
OSP Bilczyce Gdów 130 m 45
OSP Nieznanowice Niegowić 140 m 49
OSP Zagórzany Gdów 100 m 30
OSP Pierzchów Niegowić 150m 49
OSP Gdów Gdów 150 m 49
OSP Szczytniki Brzezie 140 m 45
OSP Niegowić Niegowić 140 m baza logistyczna
    267

W Szkołach:

Nazwa jednostki Ilość osób
Gimnazjum im .Św. Brata Alberta w Gdowie 380
Szkoła Podstawowa im Jana Kantego w Gdowie 200
Szkoła Podstawowa im Św. Kingi w Bilczycach 52
Szkoła Podstawowa im Orła Białego w Marszowicach 45
Szkoła Podstawowa im Ojca Świętego Jana Pawła II 72
Szkoła Podstawowa im Tadeusza Kościuszki w Wiatowicach 80
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Jaroszówce 50
Gimnazjum im Księdza Karola Wojtyły w Niegowici 196
Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Królowej w Winiarach 260
Szkoła Podstawowa im Świętej Kingi w Książnicach 185
Sz. Podstawowa im Henryka Sienkiewicza w Zręczycach 150
SZ. Podstawowa im Jana Henryka Dąbrowskiego w Pierzchowie 130
Szkoła Podstawowa w Szczytnikach 75
1875   

ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW ZAKWATEROWANIA ZBIOROWEGO:

  • 3m2  dla jednego pielgrzyma
  • jeden węzeł sanitarny na 15 osób
  1. Konieczność doposażenia szkół i remiz w dodatkowe prysznice mobilne (120 kabin) koszt KO Kraków
  2. Zapewnienie dodatkowych kontenerów na śmieci (koszt 10 tyś zł)
  3. Pokrycie kosztów zużycia wody(5 tys zł), ścieków(8 tyś zł), prądu wg wskazań licznika)
  4. Koszty osobowe — dyżury pracowników + koszty sprzątania (środki higieny 7800 zł)

Wszystkie obiekty zostały skontrolowane przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny, Państwową Straż Pożarną, Nadzór budowlany

Tekst: Koordynator ds. logistyki ŚDM z ramienia gminy Gdów Zbigniew Witkowski

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content