ŚDM – warto wiedzieć: Zakaz przewozu towarów niebezpiecznych

W związku z uroczystymi obchodami Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, decyzją Wojewody Małopolskiego w dniach 27.07 – 01.08 wystąpią ograniczenia i zakazy przewozów niektórych towarów, w tym paliw na stacje. Utrudnienia mogą wystąpić między innymi na terenie powiatu wielickiego.

W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, wprowadza się zakaz drogowego przewozu towarów niebezpiecznych tj. materiałów lub przedmiotów, które zgodnie z Umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) wraz ze zmianami obowiązującymi od dnia ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonymi we właściwy sposób, na następujących obszarach województwa świętokrzyskiego i w następujących niżej wskazanych dniach i godzinach

Zakaz obowiązuje na drogach publicznych i innych drogach ogólnodostępnych.

Zakaz nie dotyczy przewozu:

1) towarów niebezpiecznych wykonywanych przez Państwową Straż Pożarną, Policję, Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Ochrony Rządu, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz przewozów konwojowanych przez te służby,

2) paliw i substancji technicznych niezbędnych dla funkcjonowania placówek szpitalnych.

Źródło: RSO

fot. etransport.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content