Regulamin VII Przeglądu Artystycznego Młodzieży CK-art 15-18 marca 2016r

REGULAMIN

VII  Przeglądu Artystycznego Młodzieży CK-art 15-18 marca 2016r.

oraz

Eliminacje powiatowe XXIX Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „TALENTY MAŁOPOLSKI 2016”

 

 

ORGANIZATOR: Centrum Kultury w Gdowie

współorganizatorzy:

 • Gmina Gdów
 • Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie/ organizator XXVIII Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2016”

patronat honorowy: Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas

patronat medialny

 • Dziennik Polski,
 • Radio Plus,
 • Portal MójGdów.pl

I .UCZESTNICY

 1. Projekt adresowany jest do młodzieży gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej działającej w szkołach, ośrodkach kultury, świetlicach, placówkach kulturalno-oświatowych i niezrzeszonych.

VII Przegląd Artystyczny Młodzieży Ck-art podobnie jak w latach ubiegłych adresowany jest do młodzieży z terenu powiatu wielickiego i powiatów ościennych. Obejmuje dokonania młodzieży we wszystkich dziedzinach twórczości za wyjątkiem teatru.

W ramach porozumienia pomiędzy Centrum Kultury w Gdowie a Stowarzyszeniem Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie    od roku  2012  równocześnie z Przeglądem CK-art odbywają  się eliminacje powiatowe do Festiwalu „Talenty Małopolski”. Eliminacje dotyczą wyłącznie wykonawców działających w granicach administracyjnych powiatu wielickiego.

Festiwal „Talenty Małopolski” dotyczy tylko i wyłącznie form TANIEC I MUZYKA/ nie obejmuje muzyki klasycznej, folkloru, tańców sportowych/ turniejowych/ chórów i zespołów rockowych.

W związku z powyższym dla młodzieży  z terenu powiatu wielickiego prezentującej się w kategoriach muzyka i taniec / za wyjątkiem wymienionych powyżej/  dodatkową nagrodą za udział w Przeglądzie CK-art będzie możliwość zakwalifikowania się do Finału Wojewódzkiego „Talentów Małopolski” 2016.

 1. Uczestnicy prezentują się w następujących kategoriach

II.FORMY PREZENTACJI:

TANIEC

soliści, duety, zespoły (wszystkie formy: taniec nowoczesny, taniec towarzyski, cheerleaders, break-dance, polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej- formuła show, freestyle, miniatura taneczna, inscenizacja taneczna, widowisko taneczne, taniec i piosenka, formacje taneczne itp.)

Organizator zastrzega sobie prawo podziału uczestników na kategorie;

 1. Szkoły tańca, placówki kulturalne -dot. grup tanecznych i solistów pracujących pod opieką  profesjonalnego instruktora/choreografa
 2. Palcówki oświatowe- grup tanecznych i solistów działających w szkołach i pracujących bez opieki profesjonalnego instruktora/ choreografa

Prezentacje taneczną ma stanowić jedna kompozycja zawierająca się w czasie odpowiednio: soliści, duety i pary do 5 min,  zespoły do 6 min

Eliminacje odbywają się przy świetle białym

MUZYKA

 1. 1. soliści, zespoły wokalne, duety, zespoły wokalno- instrumentalne, zespoły instrumentalne (z podkładem muzycznym lub muzyką na żywo). Wykonawcy prezentują jeden utwór nieprezentowany w latach poprzednich. Szczególnie preferowane będą nowatorskie aranżacje. Jury może poprosić o drugi utwór.

Zespoły wokalne mogą liczyć max. 12 osób

Sekcja rytmiczna lub grupa taneczna towarzysząca zespołowi wokalnemu lub soliście może liczyć max. 6 osób

Zespoły wokalno-instrumentalne i instrumentalne mogą używać tylko instrumentów akustycznych ( nie dotyczy sekcji rytmicznych)

 1. chóry- prezentują dwa utwory
 2. zespoły rockowe- dwa utwory/ własne lub covery/

LITERATURA

prezentacje literackie (poezja, proza, dramat  – twórczość własna ) dwa utwory- prace literackie należy dostarczać w 2 egzemplarzach!

PLASTYKA

prace malarskie, rysunkowe, grafiki, rzeźba, kolaże, plakaty, ceramika, biżuteria itp. (max. 5 prac w jednej technice)

FOTOGRAFIA

fotografia  -(max. 5 prac pojedynczych lub 6 w wypadku reportażu, cyklu) prace muszą być podpisane –prosimy nie oprawiać prac!

MULTIMEDIA

prezentacje multimedialne fotografii (montaż wizualno – dźwiękowy), inne formy

twórczości własnej nieuwzględnione powyżej – przyjmowane na płytach CD lub DVD.

III. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywają instytucje delegujące lub uczestnicy indywidualnie.
 2. Podkłady muzyczne należy przygotować wyłącznie na nośniku CD-AUDIO. W przypadku komputerowej rejestracji muzyki zaleca się nagranie jej z możliwie jak najmniejszą prędkością
 1. Wykonawca biorąc udział w Przeglądzie udziela nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na dowolne wykorzystanie zdjęć i nagrań , na których jest zarejestrowany jego wizerunek oraz głos Centrum Kultury w Gdowie i Stowarzyszeniu Sztuki i Edukacji Artystycznej
 2. Biorąc udział w Przeglądzie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych do celów statutowych Centrum Kultury / zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych Dz.U.Nr.133.poz.883/
 3. Wszelkie interpretacje zasad uczestnictwa leżą w gestii Organizatora/ Centrum Kultury w Gdowie/ a w przypadku eliminacji powiatowych „Talentów Małopolski” w gestii dyrektora Festiwalu.
 1. Prace plastyczne i literackie prosimy odbierać osobiście do końca czerwca 2016 r. Po tym terminie prace przepadają.

IV.TERMINY

 1. Uroczysty Wernisaż Prac plastycznych, fotograficznych, multimediów połączony z prezentacją nagrodzonych prac literackich odbędzie w dn. 15 marca 2016. w sali widowiskowej Centrum Kultury w Gdowie. Podczas wernisażu wręczone zostaną nagrody i wyróżnienia w/w kategoriach
 2. Przesłuchania w kategorii MUZYKA odbędą się w dn.16 marca 2016
 3. Przesłuchania w kategorii TANIEC odbędą się w dn. 17 marca 2016
 4. Przesłuchania zespołów rockowych odbędą się w dn. 17 marca 2016

/ godziny popołudniowe/

 1. Uroczysta Gala wręczenia nagród w kategoriach scenicznych/ taniec i muzyka/ połączona z prezentacją nagrodzonych wykonawców odbędzie się 18 marca 2016 roku o godz. 12.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury w Gdowie
 2. Wykonawcy zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego „Talentów Małopolski” zostaną podczas gali poinformowani o terminach występów

V.ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia z dziedzin literatura, plastyka fotografia, rękodzieło przyjmowane będą wyłącznie z dołączonymi nie oprawionymi pracami. Prace plastyczne, fotograficzne, filmowe, literackie, rękodzieło muszą być trwale oznaczone imieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły lub adresem autora
 2. Centrum Kultury zapewnia sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy oraz obsługę techniczną podczas prezentacji tanecznych i muzycznych. Nie zapewnia się żadnych elementów scenograficznych.
 3. Centrum Kultury zastrzega sobie wyłączne prawo ustalania kolejności zespołów w prezentacjach konkursowych.
 4. Zgłoszenia w dziedzinach: taniec, muzyka, plastyka, literatura, fotografia, wraz z pracami, a także propozycje wykraczające poza ramy niniejszego regulaminu, należy dostarczyć do 4 marca 2016 pocztą, faxem, mailem lub osobiście na adres:

Centrum Kultury w Gdowie

32-420 Gdów 398

tel.(12)-251-43-67 wew.22

biuro@ckgdow.pl   www.ckgdow.pl

5.Wypełniona zgodnie z wymogami karta zgłoszenia jest jedyną formą kwalifikacji do udziału w Przeglądzie.

 1. OCENA UCZESTNIKÓW I NAGRODY
 2. Prezentacje konkursowe są oceniane przez jury. Od strony formalnej jury zwróci uwagę na stopień zaawansowania warsztatowego w ramach przyjętych przez młodych twórców środków realizacji. W skład komisji oceniających poszczególne kategorie wejdą profesjonalni twórcy.

Prace zgłoszone w dziedzinach literatura, plastyka fotografia, zostaną

 1. ocenione przez jury, które wytypuje laureatów. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane podczas Przeglądu Artystycznego Młodzieży CK-art w formie wystawy oraz ujęte w prezentacji multimedialnej. Nagrody zostaną wręczone podczas Uroczystego Wernisażu Prac. Przewiduje się ekspozycje nominowanych prac w formie wystawy .
 2. Jury po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami oraz obejrzeniu i wysłuchaniu prezentacji konkursowych przyzna statuetki Ck-art w poszczególnych kategoriach. Nagrodą dodatkową będzie możliwość zakwalifikowania się do etapu wojewódzkiego Festiwalu „Talenty Małopolski”/ w kategoriach wymienionych w punkcie 1. niniejszego Regulaminu/.
 3. Dla szkoły, której uczniowie przejawiają największą aktywność artystyczną przyznana będzie ZŁOTA, SREBRNA i BRĄZOWA STATUETKA CK-art

VII. INFORMACJE

1.ORGANIZATOR

Centrum Kultury w Gdowie

Gdów 398

32-420 Gdów

tel.(12) 251-43-67 wew. 21, 24

www.ckgdow.pl

biuro@ckgdow.pl

edyta-trojanska@wp.pl

tel. 501-225-365 – dyrektor Centrum Kultury w Gdowie  Edyta Trojańska-Urbanik

 1. Współorganizator

Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej

31-046 Kraków

Ul. Św. Gertrudy 4

Adrian Kulig – dyrektor Festiwalu „Talenty Małopolski”

tel. 503-157-486

www.edu-art.pl

 


Skip to content