Przedsiębiorco, pozyskaj dotację i bądź innowacyjny!

Już po raz czwarty Województwo Małopolskie wspiera mikro, małe i średnie firmy bonami na innowacje finansowanymi z RPO. W ramach konkursu, który rusza 30 kwietnia przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie naszego województwa będą mogły otrzymać dotację na podjęcie współpracy z sektorem naukowo-badawczym, np. uczelniami technicznymi czy laboratoriami. Pozyskane wsparcie mogą przeznaczyć na zakup usług badawczo-rozwojowych i proinnowacyjnych, czyli na zakup usług od wyspecjalizowanych jednostek, które opracują innowacyjne technologie do wykorzystania w praktyce. Co za tym idzie, dofinansowanie pokryje wydatek, jaki firma musiałaby wyłożyć z własnych środków na opracowanie metod i procedur takiej innowacji.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o mały lub duży bon na innowacje. Pierwszy z nich pozwala na sfinansowanie do 50 000 zł wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, natomiast duży bon umożliwi otrzymanie nawet do 100 000 zł. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od ilości pozyskanych bonów. W przypadku gdy firma otrzymuje bon po raz pierwszy, może zdobyć nawet 90% kosztów kwalifikowalnych całego projektu. W przypadku gdy sięga po wsparcie po raz drugi – jego wartość maksymalna nie może być większa niż 80%, a gdy otrzyma bon po raz trzeci i kolejny – dofinansowanie wyniesie nie więcej niż 70%.

Szczegóły dotyczące sposobu pozyskania wsparcia odnaleźć można na stronie sprawdź na: www.rpo.malopolska.pl

Masz pytania, wątpliwości, chcesz dowiedzieć się więcej o bonach na innowacje? – przyjdź na szkolenie, które zaplanowano w Krakowie 26 kwietnia br.

Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Małopolski: zobacz tutaj

źródło: malopolska.pl

 

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content