Projekt „PRZEMOC TO NIEMOC”

Uczniowie klas V i VI Szkoły Podstawowej w Gdowie, wzięli udział w Projekcie „PRZEMOC TO NIEMOC”, organizowany przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, działający w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdowie. Projekt prowadzili pracownicy GOPS – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, Interwent Kryzysowy oraz Pedagog Szkolny.

Celem Projektu było:

  • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
  • przekazanie wiedzy na temat:

– czym jest przemoc, jakie są jej rodzaje;

– gdzie i w jaki sposób szukać pomocy w razie wystąpienia przemocy;

  • zapoznanie uczniów z:

– formami przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

– możliwymi formami wsparcia udzielanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Policję;

– procesem przebiegu „Niebieskiej Karty”;

W ramach Projektu, uczniowie zapoznali się z arkuszem Niebieskiej Karty oraz otrzymali gadżety przypominające o tym, że „PRZEMOC TO NIEMOC” oraz ulotki tematyczne.

Źródło: GOSP, Szkoła Podstawowa w Gdowie 

Autor: Redaktor2

Udostępnij post na:

Skip to content