Projekt „Dobry Czas na Biznes – DCB – KOM2”- nabór wniosków 08.01. – 22.01.2019

IV  NABÓR w dniach 08.01. – 22.01.2019 roku:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że realizuje Projekt „Dobry Czas na Biznes – DCB – KOM2” przy współpracy z jednostkami samorządowymi oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy.

Projekt przewiduje udzielenie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej osobom powyżej 30-go roku życia, bezrobotnych i nieaktywnym zawodowo (również z tytułem do emerytury/renty), przez okres poprzednich 12 m-cy nie mających zamkniętej ani zawieszonej działalności gospodarczej,  należącym do co najmniej jednej z grup:

a) powyżej 50 roku życia,

b) długotrwale bezrobotnych,

c) z niepełnosprawnościami,

d) o niskich kwalifikacjach,

e) kobiet.

W ramach Projektu „Dobry Czas na Biznes – DCB” przyznawana jest dotacja ok. 25 tys. Nieodłącznym  elementem Projektu jest pakiet bezpłatnych szkoleń i konsultacji z zakresu kluczowych zagadnień zarządzania własnym biznesem, prawa, przedsiębiorczości, oraz marketingu. Przyszły przedsiębiorca może również liczyć na wsparcie doradców zawodowych i biznesowych przez pierwszy rok działalności. Szczegóły dotyczące Projektu „Dobry Czas na Biznes – DCB” znajdą Państwo na stroniehttps://www.marr.pl/dcb2

Pierwszy nabór trwa, a kolejne cztery będą odbywać się co dwa miesiące.

ZAPRASZAMY!!!  Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00 w Powiatowym Puncie Informacyjnym MARR S.A. przy ul. Asnyka 6c/5, 32-020 Wieliczka, tel. 12 617 99 89, 785 056 878

 

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content