„Pokonać samotność i nudę – aktywny Senior w Gminie Gdów”- Seniorze zgłoś się do udziału w projekcie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie prowadzi nabór uczestników do projektu pn. „Pokonać samotność i nudę – aktywny Senior w Gminie Gdów”. Dla beneficjentów przygotowana jest bogata oferta różnorodnych aktywności.

Od 1 kwietnia 2019r. do 15 grudnia 2019r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie na terenie Gminy Gdów będzie realizował projekt socjalny mający na celu rozwój lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin pn. „Pokonać samotność i nudę aktywny Senior w Gminie Gdów”. Projekt finansowany jest ze środków pozyskanych od Wojewody oraz środków własnych Gminy Gdów. Grupą docelową projektu to osoby po 60 roku życia z podziałem na kobiety i mężczyzn.

Projekt ma na celu zmniejszenie zagrożenia biernością, a przede wszystkim izolacją społeczną seniorów zamieszkujących Gminę Gdów. Projekt ukierunkowany jest na osoby starsze, a zaplanowane działania projektowe mają na celu osiągnięcie efektów takich jak: nawiązanie nowych znajomości oraz poprawa kontaktów między seniorami, wzrost poczucia własnej wartości, poprawa samopoczucia, nabycie umiejętności organizowania czasu wolnego, budowanie prawidłowych relacji międzypokoleniowych, odkrycie swoich zasobów i możliwości, nabycie wiedzy nt. swojego bezpieczeństwa i przeciwdziałania zagrożeniom, Wszystkie działania podjęte w ramach projektu ukierunkowane są również w celu rozbudzania i zaspokajania potrzeb kulturalnych i społecznych naszych seniorów. Projekt obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dla seniorów z terenu gminy Gdów.

Planowane zajęcia:
– Warsztaty informatyczne,
– Warsztaty językowe,
– Warsztaty artystyczno – folklorystyczne,
– Warsztaty plastyczne,
– Warsztaty artystyczne – taniec,
– Wakacyjne zajęcia plenerowe -plener malarski,
– Warsztaty z prawnikiem,
– Indywidualne konsultacje prawne, interwenta kryzysowego i coacha dla seniorów,
– Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne,
– Spotkania seminaryjne dla seniorów ze specjalistami (geriatra, psychiatra, neurolog),
– Warsztaty – jak udzielić pierwszej pomocy.

Na zakończenie projektu zostanie zorganizowany wernisaż wystawy prac wykonanych przez uczestników projektu. Podczas wernisażu uczestnicy zaprezentują program artystyczny przygotowany na warsztatach artystyczno – folklorystycznych oraz warsztatach tanecznych. Wernisaż będzie doskonałym momentem na wielopokoleniowe spotkanie w miłej atmosferze i zacieśnienie więzi społecznych.

Chętnych prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej – Gdów, ul. Myślenicka 145, tel. 12 251 42 38 wew. 221 – osoba do kontaktu Justyna Warciak.

źródło: http://www.gops.gdow.pl/

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content