Podsumowanie projektu „Przemoc to broń ludzi słabych”

Gmina Gdów-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie w roku 2018 realizował projekt w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”.

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content