Podsumowanie pierwszych miesięcy programu 500 + w Gminie Gdów

Rządowy program „Rodzina 500 Plus” , realizowany oficjalnie od 1 kwietnia 2016 roku, ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie przedstawia aktualne dane statystyczne dotyczące realizacji programu w naszej gminie:

Liczba złożonych wniosków od 2016-04-01 do 2016-04-30 to 1225

Liczba wniosków złożonych  od 2016-04-01 do dnia 2016-08-08 to 1604

Liczba wniosków złożonych  od 2016-04-01 do dnia 2016-07-31 1598

– złożonych w formie papierowej 1425

– złożonych w formie elektronicznej 173

Liczba wniosków przekazanych do Marszałka Województwa w celu ustalenia czy w sprawie mają zastosowanie przepisy koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych 53

Liczba wydanych decyzji na dzień 2016-07-31 to 1481

Liczba dzieci na które zostało zawnioskowane o wypłatę świadczenia to 3440

W okresie od IV do VII wypłacono kwotę 4.696.555,10 zł

 

W VII  wypłaciliśmy 1.687.395,20 zł

pobrane

źródło: www.gdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content