Poczta Polska: znaczki na listach poleconych tylko do końca kwietnia

Tylko do końca kwietnia 2021 wysyłka listów poleconych będzie możliwa z opłatą w postaci tradycyjnych znaczków pocztowych. Od 1 maja br. na listach poleconych w obrocie krajowym i zagranicznym, w miejscu dotychczas zarezerwowanym dla znaczka pocztowego, umieszczona zostanie nowa nalepka „R”, na której wpisana będzie kwota należnej opłaty za przesyłkę listową. Rozwiązanie to przygotowano w celu uproszczenia zasad nadawania korespondencji poleconej, ustandaryzowania formy opłaty za wszystkie przesyłki rejestrowane, a także przyspieszenia procesu obsługi klientów w placówkach pocztowych. Tradycyjne znaczki pocztowe pozostaną w obiegu jako forma opłaty wyłącznie za wysyłkę listów nierejestrowanych, czyli tzw. „zwykłych”. Dodatkowo Poczta Polska, jako narodowy propagator filatelistyki, nadal będzie wydawać także walory kolekcjonerskie dla hobbystów.        

Obecnie, listy polecone stanowią aż  1/3 wolumenu przesyłek całej korespondencji listowej obsługiwanej przez pocztowców. Warto zaznaczyć, że dla klientów umownych, Poczta Polska od dawna udostępnia opcję wysyłki korespondencji bez znaczka, co ma niewątpliwe przełożenie na usprawnienie procesu logistycznego związanego z przygotowaniem i wysyłką takiej korespondencji. Listy polecone są przesyłkami rejestrowanymi na etapie nadania i doręczenia. Oznacza to, że klient otrzymuje potwierdzenie nadania takiej przesyłki i może śledzić w systemie monitoringu, kiedy została doręczona. 

Klienci mają do dyspozycji dwie formuły wysyłki korespondencji poleconej:  

  • priorytetową – z przewidywanym terminem realizacji usługi w następnym dniu roboczym po dniu nadania, pod warunkiem nadania listu do godziny 15:00, 
  • ekonomiczną – z przewidywanym terminem realizacji usługi w ciągu 3 dni roboczych, po dniu nadania. 

Dodatkowo klienci mogą skorzystać z opcji potwierdzenia odbioru w formie papierowej lub dla sądów i innych klientów umownych – elektronicznej. 

Znaczki pocztowe wpisują się w historię Poczty Polskiej od ponad 160 lat, dlatego Spółka nie rezygnuje z okolicznościowych emisji filatelistycznych i nadal będzie je udostępniać odbiorcom, w tym kolekcjonerom. Sklep internetowy daje możliwość zakupu znaczków, arkuszy i kopert pierwszego dnia obiegu także filatelistom z całego świata.  W najbliższym czasie zaplanowane są m.in. emisje znaczków: „Owady pożyteczne”, „Drużynowe Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce Silesia 2021”,  „Powstania Śląskie”, „Rocznica powstania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie”, etc. 

 źródło: https://www.poczta-polska.pl/

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content