Pilot wycieczek turystycznych- praca na wakacje czy całoroczna?

Czy zastanawialiście się kiedyś nad ciekawą pracą wakacyjną? Dziś mamy dla Was kilka słów o pracy pilota wycieczek turystycznych. Najwięcej ofert pracy dla pilotów pojawia się w okresie wakacyjnym, ale są i tacy, którzy w ten sposób zarabiają cały rok.

Na czym polega praca pilota wycieczek?

Pilot wycieczek dba o właściwy przebieg programu wycieczki oraz sprawuje opiekę nad grupą uczestników. Troszczy się, aby uczestnicy bezpiecznie dotarli do miejsca docelowego, zostali zakwaterowani zgodnie z wcześniej ustalonymi warunkami i otrzymali odpowiednie wyżywienie oraz zgodnie z planem zrealizowali wszystkie punkty programu wycieczki. Swoją pracę wykonuje w imieniu organizatora np. biura podróży. Do podstawowych zadań tego pracownika należy kontrola jakości oferowanych usług, dbanie o interes i zaspokojenie potrzeb uczestników, ale również przyjmowanie reklamacji i bycie łącznikiem między turystami a organizatorem imprezy. Pilot szczegółowo informuje o wszystkich punktach programu i sprawach organizacyjnych. Ogłasza przerwy, postoje i sprawdza stan liczebny. Stara się, by grupa utrzymywała odpowiednią dyscyplinę, a poszczególni uczestnicy przestrzegali ustalonych zasad, aby móc zrealizować wcześniej założony program.

Pełni także rolę reprezentanta grupy w restauracjach, hotelach, muzeach, galeriach i innych odwiedzanych obiektach. Gromadzi i przechowuje wszystkie dokumenty wyjazdowe takie jak: bilety wstępu, paszporty, vouchery oraz inne. Dysponuje środkami finansowymi na niezbędnie opłaty. Odbiera rachunki, potwierdza realizację usług, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych podejmuje decyzje w imieniu organizatora uwzględniając przy tym interesy uczestników. Chociaż nie pełni roli przewodnika turystycznego to jednak częstą praktyką jest, że pilot opowiada o miejscach, do których i przez które podąża wycieczka przybliżając historie, obyczaje i kulturę danego regionu.

Jakie predyspozycje powinien mieć kandydat na pilota wycieczek?

Przede wszystkim musi lubić wycieczki, podróże, a opuszczenie domowych pieleszy nie stanowi dla niego najmniejszego problemu. Ponieważ jest to praca z ludźmi, trzeba lubić ludzi, ale też być komunikatywnym. Dobra organizacja to podstawa w pracy pilota, ale nie mniej ważne jest umiejętność opanowania stresu, i radzenia sobie w nietypowych sytuacjach.

Ponieważ jest to praca z drugim człowiekiem, a każdy uczestnik wycieczki jest inny, dobry pilot musi odznaczać się cierpliwością, opanowaniem, empatią ale równocześnie zdecydowaniem i asertywnością.  W tej trudnej, ale też bardzo ciekawej pracy pomoże na pewno zdolność koncentracji i podzielności uwagi.  Pilot wycieczek to także świetny negocjator i oraz osoba umiejąca podjąć szybką decyzję, nawet w sytuacjach stresujących.

Jakie wymogi trzeba spełnić, aby zostać pilotem wycieczek?

Ustawa o usługach turystycznych  mówi, że pilotem wycieczek może być osoba, która:
1) ukończyła 18 lat;
2) nie była karana za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek;
3) posiada wykształcenie średnie.

Po wejściu w życie ustawy deregulacyjnej w dniu 1 stycznia 2014 r. przestał funkcjonować obowiązek posiadania licencji pilota!  Tak więc od tego czasu legitymacja pilota nie jest już potrzebna, a liczą się umiejętności i osobowość.

I choć biura podróży mogą zatrudnić osoby bez ukończonych kursów na pilota wycieczek turystycznych, to trzeba otwarcie przyznać, że mało które biuro pozwoli sobie na współpracę z osobą, która nie ma żadnego doświadczenia lub przynajmniej wiedzy teoretycznej na dany temat. Dlatego, zwłaszcza, jak chcemy postawić nasze pierwsze kroki w turystyce, warto rozważyć wykupienie takiego kursu. Dobrze zorganizowany kurs daje nam nie tylko podstawy teoretyczne, ale także wiele ćwiczeń praktycznych.

Warto próbować nowych rzeczy. Jest szansa, że to co dziś testujemy i sprawdzamy niedługo będzie naszym pomysłem na życie czy choćby tylko sposobem na udane wakacje.

pilot

zdjęcie: http://almaturonline.pl/

Źródło: www.praca-enter.pl; wikipedia.org,

 

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content