„PAMIĘTAMY O ZMARŁYCH” – dzieci ze Szkoły Podstawowej w Szczytnikach uczciły pamięć zmarłych w Kopalinach

Zbliżający się miesiąc oraz Święto Zmarłych to szczególny okres, kiedy każdy pochyla się na istnieniem życia oraz pamięci o zmarłych. Dzieci z I i II klasy ze Szkoły Podstawowej w Szczytnikach uczciły pamięć zmarłych w szczególny sposób, odwiedzając w dniu 26.10.2022 r. Cmentarz Choleryczny w Kopalinach. W ciszy i skupieniu uczniowie pomodlili się za zmarłych, a także z zaangażowaniem oraz szczególną ostrożnością stawiali znicze, które zostały zapalone przez nauczycieli.

„Czas przed Świętem Zmarłych, to odpowiedni moment na wspomnienie tych, którzy odeszli, czas na zadumę i rozmowę dotyczącą szacunku i pamięci o nich. Taki też właśnie cel przyświecał naszej wycieczce.

Niewątpliwie takie wyjścia na miejsca pamięci to jedna z ważniejszych lekcji wychowania. Dzieci poznają historię, zwyczaje związane ze Świętem Zmarłych oraz uczą się szacunku do tradycji.” -pisze pani Agnieszka Filipowska (wychowawca klasy II) na stronie SP w Szczytnikach.

Na Cmentarzu Cholerycznym w Kopalinach stoi tabliczka informacyjna, na której możemy znaleźć informacje o historii powstania tegoż oto miejsca:

„W XIX wieku najgroźniejszą chorobą epidemiczną na ziemiach polskich pod zaborami stała się cholera. W 1831 r. Szczytniki i okoliczne miejscowości nawiedziła straszliwa epidemia cholery. Jako świadectwo-pozostały choleryczne cmentarze m.in. w Cichawie, Niepołomicach, Zagórzu, na których w zbiorowych mogiłach chowano zmarłych. W tym miejscu w zbiegu granic wsi Szczytniki, Świątniki Dolne, Krakuszowice i Zborczyce na polanie „Kopaliny” znajduje się cmentarzyk, na którym grzebano zmarłych, jak napisano na kapliczce tego cmentarza – ze Szczytnik, Świątnik i Zborczyc.”

Zmarłych w wyniku tej groźniej choroby nie chowano na parafialnych cmentarzach, ale w mogiłach poza skupiskami ludzi, tak aby choroba nie rozprzestrzeniała się dalej. Kilkadziesiąt lat temu były tu wyodrębnione mogiły, natomiast obecnie znajduje się jedynie skromna kapliczka z wizerunkiem Maryi oraz Św. Rozalii, która miała chronić tutejszych mieszkańców przed zarazą. W obelisku wyryto napis:

UPRASZA SIĘ PRZECHODZĄCYCH O WESTCHNIENIE NA DUSZE TYCH

KTÓRE ICH CIAŁA NA TYM CMENTARZU SPOCZYWAJĄ”

Dopiero w 2021 r. – rok od kolejnej pandemii COVID-19 paraliżującej świat – mieszkańcy Szczytnik wspólnymi siłami odnowili zniszczony i opuszczony cmentarz oraz kapliczkę, która zapomniana leżała powalona na ziemię. Jak zapisano na tablicy informacyjnej na cmentarzu: „Odrestaurowano obelisk, uporządkowano miejsca pochówku i zaznaczono je krzyżami, ogrodzono teren cmentarza oraz posadzono czwartą brakującą lipę, która będzie symbolem pamięci o naszych przodkach.”

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej oraz mieszkańcy ze Szczytnik – którzy wyremontowali opuszczone miejsce – wykazali się piękną postawą oraz świadectwem dla innych w szacunku do tradycji i pamięci o zmarłych.

 

Źródło i zdjęcia: SP Szczytniki

Autor: Redaktor 5

Udostępnij post na:

Skip to content