Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w dziedzinie upowszechniania kultury

Zarząd Powiatu Wielickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w dziedzinie upowszechniania kultury.

Organizujesz kulturalne wydarzenie, warsztaty, zajęcia? Chcesz upowszechniać wiedzę z zakresu historii Polski lub tradycje innych narodów? Do 7 lutego 2022 r. możesz złożyć wniosek do otwartego konkursu ofert.

Celem konkursu jest upowszechnianie historii, tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym kultury innych narodów, mniejszości narodowych i etnicznych wśród mieszkańców powiatu wielickiego.

Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu Zarząd Powiatu Wielickiego przeznaczy środki finansowe do łącznej kwoty 65 000 złotych.

Przed złożeniem oferty należy szczegółowo zapoznać się z ogłoszeniem konkursu T U T A J.  

 

Tekst i foto: 

 

Autor: Redaktor3

Udostępnij post na:

Skip to content