Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022  roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej

Organizujesz wydarzenie sportowe? Promujesz aktywny tryb życia w powiecie wielickim? Do 7 lutego 2022 r. możesz złożyć wniosek do otwartego konkursu ofert.

Zarząd Powiatu Wielickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022  roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej.

Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu Zarząd Powiatu Wielickiego przeznaczy środki finansowe do łącznej kwoty 140 000 złotych.

Celem konkursu jest promowanie wśród lokalnej społeczności form aktywnego spędzania wolnego czas i zdrowego trybu życia, tworzenie warunków do rozwoju  i promocji kultury fizycznej wśród mieszkańców powiatu wielickiego.

Przed złożeniem oferty należy szczegółowo zapoznać się z ogłoszeniem konkursu T U T A J.

 

Tekst i foto: 

Autor: Redaktor3

Udostępnij post na:

Skip to content