Oferty pracy, dodano: 19.01.2022 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 poszukuje osób do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania podopiecznego.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć osoby:                                                         

  1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu) lub
  2.  osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.
  • Wymagania dodatkowe:

Umiejętność dobrej organizacji czasu pracy. Predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Komunikatywność, w tym znajomość alternatywnych sposobów porozumiewania się z osobami niepełnosprawnymi.

  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Obowiązki opiekuna:

Wykonywanie obowiązków związanych z opieką nad osobą niesamodzielną na czas nieobecności opiekuna faktycznego w tym:

a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. m. in.:

•  pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, o ile wymaga tego stan zdrowia

• pomoc w ubieraniu,

• zmiana odzieży, bielizny osobistej,

• umożliwienie spędzania czasu na wózku;

b) wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych tj. m. in.:

• zmiana pielucho-majtek, podkładów, o ile wymaga tego stan zdrowia

• pomoc w dotarciu do toalety,

• higiena po załatwieniu potrzeb fizjologicznych;

c) organizowanie czasu wolnego tj. m.in.:

• spacery,

• wspólne zabawy,

• czytanie książek,

• gry planszowe,

• zajęcia edukacyjne, zajęcia terapeutyczne

Warunki pracy :

  • umowa zlecenia, z przewidywaną liczbą godzin do wypracowania: – 240 h/czas trwania umowy

Wymagane dokumenty:

a) Kwestionariusz osobowy

b) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie, ul. Myślenicka 145, 32-420 Gdów,
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko – opieka wytchnieniowa„ w terminie do 21.01.2022 r. do godz. 10.00

Aplikacje które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdowie, tel. 12 251 42 38 wew. 221 – osoba do kontaktu Warciak Justyna

 

Więcej:

Poszukujemy kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej

__________________________________________________________________________________________________________________________

Firma Vitroform Sp. Z o.o. zatrudni na stanowisko – magazynier – praca w systemie dwuzmianowym.

 

Kwalifikacje:

-uprawnienia do prowadzenia wózka widłowego,

-doświadczenie na podobnym stanowisku,

-sumienność,

-rzetelność,

-zaangażowanie.

 

Firma oferuje:

-umowę o pracę,

-pracę w przyjaznym zespole,

-możliwości zdobycia nowego doświadczenia.

 

Miejsce pracy Cichawa.

 

C.V. można składać na adres: rekrutacja@vitroform.pl

Firma skontaktuje się z wybranymi kandydatami.

W CV powinna znaleźć się poniższa klauzula:

Udzielam zgody Administratorowi Danych – Vitroform Sp. Z o.o. Cichawa 152 32-420 Gdów na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji. Mam świadomość, że bez mojej wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Zgody udzielam dobrowolnie.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Firma Vitroform Sp. z o.o. zatrudni na stanowisko – specjalista do spraw przygotowania produkcji/konstruktor – praca jednozmianowa.

 

Kwalifikacje:

-wykształcenie z branży szkło ceramika lub mechanika,

-biegła znajomość środowiska CAD 2D/3D,

-zmysł przestrzenny,

-znajomość podstaw geometrii,

-znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie B2 lub wyżej,

-sumienność,

-samodzielność,

-odporność na stres.

 

Firma oferuje:

-umowę o pracę,

-pracę w przyjaznym zespole,

-możliwości zdobycia nowego doświadczenia.

 

Miejsce pracy Cichawa.

 

C.V. można składać na adres: rekrutacja@vitroform.pl

Firma skontaktuje się z wybranymi kandydatami.

W CV powinna znaleźć się poniższa klauzula:

Udzielam zgody Administratorowi Danych – Vitroform Sp. Z o.o. Cichawa 152 32-420 Gdów na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji. Mam świadomość, że bez mojej wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Zgody udzielam dobrowolnie.

 

Autor: Redaktor2

Udostępnij post na:

Skip to content