Oferta dla przedsiębiorców, pracodawców i pracowników- Małopolskie Bony Rozwojowe

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Partnerem VoiceFinder S.A. realizuje projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe. Dzięki realizacji projektu małopolscy przedsiębiorcy sektora MSP mogą podnieść kwalifikacje własne i swojej kadry, a firmy szkoleniowe i doradcze mogą dystrybuować swoje produkty np. szkolenia, doradztwo, coaching itd.

Co mogą zyskać małopolskie firmy?

W ramach projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe” firmy mają szansę na uzyskanie dofinansowania usług rozwojowych tj. szkoleń, doradztwa, egzaminów o wartości od ok. 5 tys. do prawie 100 tys. złotych – jego wysokość zależy od wielkości przedsiębiorstwa i liczby pracowników. Jeden bon rozwojowy ma wartość 45 zł – to według przeprowadzonych badań średnia cena 1 godziny szkoleniowej. Każdy z przedsiębiorców będzie mógł otrzymać minimum 160 bonów rozwojowych, aż po 2720 bonów w przypadku średniego Przedsiębiorstwa. Bony będą ważne przez rok od podpisania umowy z MARR S.A.

Kto może skorzystać?

Uczestnikiem projektu mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, posiadające siedzibę, filię, delegaturę lub jednostkę organizacyjną na terenie Województwa Małopolskiego – co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Przedsiębiorcy. Z udziału w projekcie mogą skorzystać przedsiębiorcy i ich pracownicy, zatrudnieni nie tylko na umowę o pracę ale także np. w ramach umowy cywilnoprawnej. Kandydat do projektu dokonuje wszystkich formalności poprzez system informatyczny obsługi bonów rozwojowych udostępniony przez MARR S.A.

więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: www.mbon.pl

źróło: www.mbon.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content