Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce ogłasza ciągły nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków Funduszu Pracy.

Wnioski będą przyjmowane w terminie: od 14.07.2021 r. do wyczerpania miejsc.

Kompletnie wypełnione wnioski (druki dostępne pod ogłoszeniem) wraz z załącznikami, należy:
– złożyć do wrzutki przy wejściu do budynku PUP w Wieliczce przy ul. Sienkiewicza 13A, lub
– przesłać pocztą tradycyjną na adres Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Sienkiewicza 13A    w Wieliczce  lub
– przesłać w formie elektronicznej pod warunkiem posiadania:
1.    bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym,
2.    podpisu potwierdzonego profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Więcej informacji na stronie: https://wieliczka.praca.gov.pl/-/15587728-nabor-wnioskow-o-zawarcie-umowy-o-zorganizowanie-stazu .

 

Autor: Redaktor1

Udostępnij post na:

Skip to content