Na wsiach znów staną witacze

Już po raz drugi ogłoszono konkurs na „Najciekawszy witacz przydrożny w Gminie Gdów”. Pierwsze witacze stanęły przy drogach naszej gminy w ubiegłym roku. Mieszkańcy zgłoszonych wsi z zaangażowaniem przygotowali piękne i okazałe witacze. Miejmy nadzieję , że w tym roku do konkursu zostanie zgłoszonych jeszcze więcej prac.

Celem konkursu jest rozpropagowanie tradycji budowania w poszczególnych wsiach słomianych (lub innych) scenografii przy drogach publicznych, przy znakach z nazwą miejscowości lub na skwerach w centrum miejscowości oraz aktywizacja mieszkańców we wspólnej pracy i kreowaniu wizerunku swojej miejscowości.

Konkurs rozstrzygnie komisja powołana przez Wójta Gminy Gdów, która dokona ich przeglądu i wyłoni zwycięskie projekty. Zgłoszenia miejscowości do konkursu dokonuje sołtys na specjalnie przygotowanym formularzu.

Terminy:
do 18 sierpnia  – składanie przez sołtysów w Urzędzie Gminy Gdów formularzy zgłoszeń  o przystąpieniu do konkursu; 
27 sierpnia  – maksymalny termin, w którym mają być gotowe witacze;
28 – 31 sierpnia  – ocena witaczy w terenie przez komisję konkursową;
3 września – wręczenie nagród i podsumowanie konkursu.

Podczas oceny zgłoszonych prac Jury będzie brało pod uwagę pomysł na wykreowanie wizerunku miejscowości w szczególności poprzez nawiązanie do jej tradycji i historii; walory artystyczne i estetyczne prezentowanych prac (w tym wykorzystanie naturalnych materiałów), kreatywność i pomysłowość, zaangażowanie mieszkańców i organizacji społecznych. Dopuszczalne jest wykorzystanie elementów witacza z ubiegłego roku, jednak należy zwrócić uwagę, aby tegoroczne konstrukcje nie były wiernym powieleniem ubiegłorocznych witaczy.  

Wyniki całego konkursu zostaną ogłoszone w ostatnim tygodniu sierpnia br. Najciekawsze inicjatywy zostaną nagrodzone podczas Pikniku Zdrowia i Aktywności Fizycznej.

Zapraszamy do obejrzenia prac z ubiegłego roku:

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content