Na terenie naszej gminy powstaje Centrum Wolontariatu

Na terenie naszej gminy powstaje nowa inicjatywa społeczna- Centrum Wolontariatu. Ponieważ jednym z założeń portalu Mój Gdów, było edukowanie czytelników na temat wolontariatu, a także przedstawianie przeprowadzanych akcji, postanowiliśmy tworzące się Centrum objąć patronatem medialnym. W naszej zakładce „Wolontariat” będziemy zamieszczać informacje dostarczone przez Centrum, a także zapowiadać planowane akcje oraz relacjonować to, co wydarzyło się w tym temacie.

Dziś chcielibyśmy przybliżyć ideę powstania Centrum Wolontariatu oraz jakie cele chce realizować.

Centrum Wolontariatu powstało przy Fundacji Osób Niepełnosprawnych  w Podolanach. Będzie ono działać w ramach osobowości prawnej Fundacji Osób Niepełnosprawnych w Podolanach, w oparciu o jej Statut, Uchwałę 1/2016 oraz regulamin.  Główne działania skupione będą na terytorium gminy Gdów, jednak nie wyklucza się działań poza jej granicami.

Centrum Wolontariatu powstało, aby promować ideę wolontariatu, podejmować działania wolontariackie na rzecz osób potrzebujących oraz różnych instytucji non-profit.

Ustalono cele szczegółowe, które mają wyznaczać kierunki działań.

 • poszerzenie oferty GOPS
 • uwrażliwienie społeczności lokalnej na problemy innych ludzi oraz wzbudzenie jej aktywności w zakresie niesienia pomocy potrzebującym
 • kształtowanie postaw prospołecznych
 • wywoływanie inicjatyw wolontariackich
 • zaspokojenie potrzeb osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i samotnych z terenu gminy
 • pomoc dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo, mającym problemy w nauce, problemy z koncentracją lub aklimatyzacją w środowisku rówieśniczym
 • pomoc młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy chcą aktywnie zaangażować się w wolontariat
 • integracja społeczności lokalnej

Centrum Wolontariatu  będzie prowadziło swoje działania w następujących obszarach:

 • Tworzenie bazy wolontariuszy
 • Tworzenie bazy odbiorców usług woluntarystycznych: instytucje i osoby prywatne
 • Koordynowanie współpracy wolontariuszy z poszczególnymi instytucjami
 • Podejmowanie własnych działań z udziałem wolontariuszy
 • Przeprowadzanie szkoleń dla wolontariuszy

W kolejnych artykułach będziemy informować na temat rekrutacji wolontariuszy, organizacjach, które korzystają z pomocy wolontariuszy, propozycjach konkretnych działań, aspektach prawnych związanych z tematem.

Informacje o Centrum Wolontariatu można uzyskać pod numerem telefonu 882 175 894 (poniedziałki, środy, piątki w godzinach 10.00- 16.00) lub wysyłając zapytanie na adres: wolontariatgdow@gmail.com

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content