Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2020 – zgłaszanie kandydatów

Do 20 grudnia można zgłaszać kandydatów do Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy 2020. Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie, a także do nadsyłania wniosków opisujących podmioty – które Państwa zdaniem – warto wyróżnić w tegorocznej edycji konkursu.

 
Nagroda zostanie przyznana w następujących kategoriach:

  1. Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników – dla pracodawcy, który inwestuje w rozwój zawodowy pracowników i wspiera ich w podnoszeniu kwalifikacji, zapewnia stabilność zatrudnienia i wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec pracowników, a także stosuje między innymi rozwiązania sprzyjające zarządzaniu wiekiem w firmie oraz adaptacji nowych pracowników w miejscu pracy;
  2. Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie – dla pracodawcy, który wykraczając poza obowiązki uregulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy, stosuje również inne rozwiązania mające na celu wsparcie pracowników w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać instytucje, organizacje gospodarcze oraz przedsiębiorcy za zgodą zgłoszonych, a także indywidualnie zainteresowane podmioty. Organizatorzy konkursu – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie – przyjmują wnioski mailowo, osobiście lub listownie.
 
Laureaci zostaną wyłonieni podczas Małopolskiej Konferencji Publicznych Służb Zatrudnienia, która odbędzie się na przełomie stycznia i lutego 2020 w Krakowie.
 
Wniosek o przyznanie nagrody oraz regulamin konkursu można pobrać ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce.

źródło: https://wieliczka.praca.gov.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content