Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Gdów

Od 2013 roku Gmina Gdów prowadzi walkę z barszczem Sosnowskiego. W latach 2013-2015 Gmina Gdów uczestniczyła w projekcie „Środowisko bez barszczu Sosnowskiego” współfinansowanego z Funduszu EOG, który koordynował Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. W roku 2016 walkę z Barszczem Sosnowskiego wspiera WFOŚiGW w Krakowie.

Zarząd WFOŚiGW w Krakowie przyznał Gminie dotację na rok 2016 do wykonania zadania „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Gdów”  w kwocie 12469 zł. W ramach działania wykonano 3 zabiegi zwalczania rośliny     w miejscowościach: Książnice, Cichawa, Szczytniki oraz Krakuszowice na ogólnym obszarze 2,66 ha.

Gmina prowadziła i prowadzi działania edukacyjne i szkoleniowe dla mieszkańców, które pomagają wyeliminować rośliny barszczu Sosnowskiego z naszego środowiska. DO referaty ochrony środowiska napływają zgłoszenia zauważonych w terenie roślin. Nie wszystkie zgłoszone przez mieszkańców roś liny okazują się być barszczem Sosnowskiego, jednakże poza wymienionymi miejscowościami, w których prowadzone były zabiegi zwalczania doszły pojedyncze skupiska barszczu Sosnowskiego.

Gmina Gdów w dalszym ciągu będzie podejmować działania celem całkowitego wyeliminowania roślin barszczu Sosnowskiego.

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content