Konkurs Wieńców Dożynkowych Województwa Małopolskiego 2021

Konkurs Wieńców Dożynkowych Województwa Małopolskiego 2021 odbędzie się 11 września 2021 r. w Łęgu Tarnowskim podczas XXIII Dożynek Województwa Małopolskiego.

Głównymi celami konkursu są kultywowanie tradycji uroczystego zakończenia prac polowych i przynoszenia symbolicznego plonu żniwnego, przywrócenie w świadomości społecznej wysokiego wartościowania trudu żniwiarzy oraz szacunku dla chleba, uchwycenie i zarejestrowanie tendencji zmian w formach i zdobnictwie wieńców dożynkowych a także budowanie tożsamości regionalnej poprzez kultywowanie lokalnych tradycji, zacieśnianie więzi wspólnotowej i środowiskowej we wspólnym tworzeniu i świętowaniu oraz promocja materialnego i niematerialnego  dziedzictwa kulturowego Małopolski.

Komisja konkursowa będzie oceniać wieńce w dwóch kategoriach:  wieniec tradycyjny oraz współczesny. Zarówno na zwycięzców jak i wszystkich uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Spośród laureatów Konkursu zostanie wyłoniona Grupa Wieńcowa, która będzie reprezentować Województwo Małopolskie podczas Dożynek Prezydenckich w Warszawie.

Grupy zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o kontakt telefoniczny z Centrum Kultury w Gdowie w poniedziałek  6 września 2021 r.( tel. 12 251 94 31 lub 512 186 807)

Szczegółowe zasady i warunki udziału w Konkursie zawiera Regulamin.

 

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content