Konkurs fotograficzny pn. „Beskid Wyspowy dla każdego, … i małego i dużego”!

Jeśli wybierasz się na wycieczkę w Beskid Wyspowy, weź koniecznie aparat fotograficzny, zrób piękne zdjęcie i zgłoś swoją pracę do konkursu.

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” organizuje konkurs pn. „Beskid Wyspowy dla każdego, … i małego i dużego!”. Konkurs realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. ,,Małopolska Gościnna” w ramach projektu pn. „Małopolska to jest to!”- II edycja.

Konkurs polega na wykonaniu fotografii, którą autor pracy przypisze do jednej z niżej podanych kategorii. Fotografia konkursowa powinna zostać wykonana na terenie Beskidu Wyspowego. Oceniany będzie pomysł, wartość tematyczna, a także wartość techniczna przesłanych fotografii konkursowych.

Konkurs posiada 3 kategorie, do których należy przypisać daną fotografię konkursową. A mianowicie:

KATEGORIA I – Niezapomniana wędrówka. Pobyt w ciekawym miejscu. Krajobraz. Naturalna sceneria. Flora i fauna Beskidu Wyspowego.

KATEGORIA II – Wydarzenie kulturalne. Folklor. Regionalizm. Tradycje Beskidu Wyspowego.

KATEGORIA III – Spotkanie z wyjątkową osobą Beskidu Wyspowego.

Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 10.07.2017r. do 17.11.2017r.

Konkurs skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych daną tematyką konkursu zamieszkujących teren Województwa Małopolskiego. Konkurs nie ma ograniczenia wiekowego. 

Fotografia konkursowa powinna być przesłana w formie elektronicznej, w formacie JPG, o jak najlepszej rozdzielczości, na adres: rdr@poczta.onet.pl

Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace – fotografie konkursowe.

Dla osób niepełnoletnich biorących udział w konkursie wymagana jest zgoda rodziców bądź opiekunów prawnych, której skan należy dołączyć do wiadomości wraz z przesyłaną fotografią konkursową.

Każdy uczestnik konkursu – autor pracy – powinien w temacie wiadomości e-mailowej wpisać: Konkurs „Beskid Wyspowy dla każdego, … i małego i dużego!”. W treści wiadomości natomiast Uczestnik konkursu powinien wpisać: imię i nazwisko autora pracy, telefon kontaktowy, wybrana kategoria konkursowa, do której autor przypisuje swoją fotografię oraz w 2-3 zdaniach opisać daną fotografię (kogo lub co przedstawia przesłana fotografia oraz miejsce, w którym fotografia). W/w dane uczestnika konkursu będą służyć wyłącznie do kontaktu Organizatora z uczestnikiem konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Prace, które zostaną wysłane bez zawarcia powyższych warunków, nie będą zakwalifikowane do konkursu.

Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi i indywidualnymi. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace, które nie brały udziału w innych konkursach.

Więcej informacji w załączonym poniżej Regulaminie.

Zapraszamy do udziału w konkursie! Czekają na Was atrakcyjne nagrody!

Razem dla Regionu

Regulamin

Oświadczenie – zgoda rodzica opiekuna

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content