Gdowska szkoła podstawowa planuje utworzenie klasy sportowej o profilu siatkówki

W roku szkolnym 2022/23 w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Gdowie, planowane jest utworzenie klasy IV sportowej o profilu siatkówki. Klasa taka oprócz 4 godzin wychowania fizycznego wynikających z zatwierdzonego programu nauczania, dodatkowo miałaby jeszcze realizowane 6 godzin tego przedmiotu. Godziny te mogłyby być realizowane w ramach grafiku zajęć w całości lub częściowo przy współpracy z klubem sportowym Radwansport, który od czterech lat prowadzi szkolenie z zakresu siatkówki w Gminie Gdów. Dzieci, w ramach członkostwa w klubie, oprócz zajęć z wykwalifikowanymi trenerami, brałyby udział w rozgrywkach PZPS.

Do klasy chcielibyśmy zachęcić przede wszystkim takie dzieci, które lubią ruch i nie unikają wychowania fizycznego. Nie jest wymagana umiejętność gry w siatkówkę, ponieważ naszym zadaniem będzie nauczenie podstaw tej gry właśnie podczas lekcji i treningów. Oczywiście, oprócz nauki podstawowych elementów siatkówki, w programie zajęć będzie też motoryka, prewencja i stabilizacja ( wzmacnianie mięśni, w celu zabezpieczenia przed urazami), streching (rozciąganie mięśni), elementy lekkiej atletyki oraz gimnastyki. Zajęcia prowadzone będą przede wszystkim w formie zabawy, tak aby zachęcić dzieci do uprawiania sportu. Nasze kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, pozwala nam na stwierdzenie, że pasja jaką jest sport, nie tylko kształtuje ciało, ale przede wszystkich charakter młodych ludzi. Współpraca w zespole, odpowiedzialność za siebie nawzajem, stosowanie zasad fair-play, samodyscyplina, umiejętność radzenia sobie z porażkami, budowanie wewnętrznej motywacji oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów to umiejętności nabywane podczas uczestnictwa w zajęciach. W trakcie rozwoju sportowego dziecka, bardzo wyraźnie widzimy, jak rośnie jego poczucie własnej wartości oraz wiara w to, że samo potrafi zapracować na swój osobisty sukces – zachęca pani Karolina Radwan.

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ I SPRAWY ORGANIZACYJNE

Osoby, które chciałyby dowiedzieć się czegoś więcej o projekcie, proszone są o kontakt telefoniczny z panią Karoliną Radwan pod numerem telefonu 792302262.  

Klasa może liczyć maksymalnie 25 osób, dlatego w razie większej ilości chętnych o przyjęciu będą decydowały testy sprawnościowe.

Planowany termin przyjmowania zgłoszeń od 1 do 28 lutego 2022r. Zebranie organizacyjne planowane jest na początek marca, a zainteresowane osoby zostaną poinformowane drogą mailową lub telefoniczną.

Autor: Redaktor3

Udostępnij post na:

Skip to content