Dobry Czas na Biznes- może to projekt właśnie dla Ciebie? Sprawdź

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego zachęca do udziału w nowym projekcie DCB czyli Dobry Czas na Biznes- Krakowski Obszar Metropolitalny. Projekt kierowany jest m.in do mieszkańców powiatu wielickiego.  To szansa na założenie własnej działalności gospodarczej.

Dla kogo?

Dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu) należących do co najmniej jednej z grup:

a) osób powyżej 50 roku życia,

b) osób długotrwale bezrobotnych,

c) osób z niepełnosprawnościami,

d) osób o niskich kwalifikacjach

e) kobiet.

Wsparcie obejmuje: szkolenia, doradztwo i bezzwrotną dotację w wysokości do 24 500 zł r. Możesz także otrzymać roczne bezpłatne indywidualne i profilowane wsparcie doradcze w zakresie księgowości, prawa i utrzymania firmy na rynku. Celem jest otworzenie 700 działalności gospodarczych.

Projekt „Dobry Czas na Biznes – KOM” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.marr.pl/dcbkrakow

Powiatowy punkt informacyjny: ul. Sikorskiego 5, 32-020 Wieliczka, tel 785 056 878; 12 617 99 89

dcb-1-240

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content