,,Czerwony” alert hydrologiczny dla województwa małopolskiego

Biuro prognoz IMGW ostrzega przed dalszym wzrostem wody do stref stanów wysokich w zlewniach rzek: Soła, Skawa, Raba, Dunajec, Ropa. Dla województwa małopolskiego ogłoszono ,,czerwony” alert, a to oznacza, że na naszym terenie może być naprawdę niebezpiecznie.

W związku ze spływem wód opadowych w zlewniach: Soły, Skawy, Raby, Dunajca oraz Ropy spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. W godzinach popołudniowych oraz w nocy 4/5 października w zlewni Dunajca oraz Ropy spodziewane są przekroczenia stanów alarmowych. W dniach następnych tj. 5 oraz 6 października, w związku z prognozowaną kolejną strefą opadów, stany alarmowe mogą zostać przekroczone również w pozostałych zlewniach na terenie województwa. Ważność ostrzeżenia obowiązuje do 06.10.2016 do godziny 15:00.

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content