Będzie więcej miejsc w przedszkolu

Gmina Gdów pozyskała 993 250,00zł. na realizację projektu pn. „Idę do przedszkola – rozszerzenie działalności oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola w Gdowie”. Całkowita wartość zadania wynosi 1 169 250,00zł.

W ramach zadania zaplanowano m.in. adaptację pomieszczeń w Gimnazjum na potrzeby przedszkolaków wraz z wyposażeniem ich, a także dostosowanie istniejących miejsc przedszkolnych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami (zakup pomocy dydaktycznych i doposażenie oddziałów), rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych (zajęcia rozwijające, kompensacyjno-wyrównawcze) oraz doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli. Projekt będzie realizowany do końca grudnia 2019 roku.

Źródło: www.gdow.pl

Autor: Redaktor1

Udostępnij post na:

Skip to content