Trwają zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP w gminie Gdów

 

Styczeń, luty i marzec to czas podsumowań ubiegłorocznej działalności ochotniczych straży pożarnych, które działają na terenie gminy Gdów. Co roku w każdej jednostce OSP zgodnie ze statutem odbywają się walne zebrania, podczas których strażacy przedstawiają sprawozdania z działalności swojej jednostki oraz sprawozdania finansowe za ubiegły rok. Druhowie ustalają i zatwierdzają plan finansowy oraz plan działalności na bieżący rok. W zebraniach biorą udział strażacy, młodzieżowe drużyny pożarnicze, przedstawiciele władz samorządowych, członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.

Cieszymy się, że w szeregi młodzieżowych drużyn pożarniczych wstępują kolejni adepci pożarnictwa. Dziękujemy wszystkim druhom za liczny udział w zebraniach.  Życzymy dużo sił i zdrowia do dalszej działalności w ochotniczych strażach pożarnych

– podsumował Tomasz Sroga, Komendant Gminny OSP.

Dotychczas zebrania obyły się w 8 jednostkach: OSP Winiary (21.01.br.), OSP Fałkowice (28.01.br.), OSP Książnice ( 28.01.br.), OSP Zagórzany (04.02), OSP Zręczyce (04.02), OSP w Niegowici (11.02), OSP w Marszowicach (11.02) oraz OSP w Cichawie (04.02) . Najbliższe zebrania druhów odbędą się w Niewiarowie i Kunicach.

W pozostałych jednostkach tj. Bilczyce, Gdów, Klęczana, Liplas, Nieznanowice, Pierzchów, Stryszowa, Szczytniki, Wiatowice oraz Wieniec zebrania odbędą się do końca marca br.

 

 

 

Źródło: Gmina Gdów, OSP Winiary , OSP Marszowice, OSP Niegowić , OSP Książnice. 

Autor: MG

Udostępnij post na:

Skip to content